XALKORI ® – en skräddarsydd behandling

Xalkori (crizotinib) är det första godkända läkemedlet i en klass läkemedel som kallas ALK-hämmare och som hämmar proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK).

 

Xalkori är indicerat för behandling av tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Läkemedlet ges peroralt i form av kapslar och hämmar ALK genom att blockera de intracellulära signalvägar som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad.1

 

Förekomsten av den genetiska förändringen av ALK i tumören, en defekt ALK-fusionsgen, ökar sannolikheten för att sjukdomen svarar på behandlingen. Med hjälp av tumörceller från patientens tumör och ett ALK-test kan man se om det finns defekta ALK-gener, i så fall benämns cancern som ALK-positiv.

 

Referenser:
1. Xalkori produktresumé

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Rapportera biverkningar till Pfizer

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Hälsoekonomi

Xalkori har bedömts av TLV och ingår i förmånerna vid användning enligt godkänd indikation sedan 28 februari 2014. TLV har i sin bedömning kommit fram till att behandling med Xalkori hos patienter med tidigare behandlad ALK-positiv NSCLC är kostnadseffektiv jämfört med den behandling som används idag. I bedömningen har hänsyn tagits till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad.

Xalkori subventioneras endast för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Läs TLVs beslut i sin helhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

RELATERADE BEHANDLINGSOMRÅDEN

Här kan du läsa mer om lungcancer »