XALKORI ® – en skräddarsydd behandling

XALKORI är indicerat för första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

XALKORI är indicerat för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

XALKORI är indicerat för behandling av vuxna med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). 1
 
TLV beslutade i juni 2016 att Xalkori (crizotinib) är kostnadseffektivt även vid första linjens behandling och har mot denna bakgrund beslutat att Xalkori ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet med generell subvention. 2
 

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Rapportera biverkningar till Pfizer

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket
 

Referenser:

  1. Xalkori produktresumé
  2. Subventionsbeslut Xalkori

 

PP-XLK-SWE-0048, nov 2016

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

RELATERADE BEHANDLINGSOMRÅDEN

Här kan du läsa mer om lungcancer »