XALKORI ® – en skräddarsydd behandling

Xalkori (crizotinib) är det första godkända läkemedlet i en klass läkemedel som kallas ALK-hämmare och som hämmar proteinet anaplastiskt lymfomkinas (ALK).

 

Xalkori är indicerat för behandling av tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC). Läkemedlet ges peroralt i form av kapslar och hämmar ALK genom att blockera de intracellulära signalvägar som stimulerar tumörcellernas tillväxt och överlevnad.1

 

Förekomsten av den genetiska förändringen av ALK i tumören, en defekt ALK-fusionsgen, ökar sannolikheten för att sjukdomen svarar på behandlingen. Med hjälp av tumörceller från patientens tumör och ett ALK-test kan man se om det finns defekta ALK-gener, i så fall benämns cancern som ALK-positiv.

 

Referenser:
1. Xalkori produktresumé

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Rapportera biverkningar till Pfizer

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Hälsoekonomi

Xalkori har bedömts av TLV och ingår i förmånerna vid användning enligt godkänd indikation sedan 28 februari 2014. TLV har i sin bedömning kommit fram till att behandling med Xalkori hos patienter med tidigare behandlad ALK-positiv NSCLC är kostnadseffektiv jämfört med den behandling som används idag. I bedömningen har hänsyn tagits till sjukdomens mycket höga svårighetsgrad.

Xalkori subventioneras endast för behandling av vuxna med tidigare behandlad anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer (NSCLC).

Läs TLVs beslut i sin helhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

RELATERADE BEHANDLINGSOMRÅDEN

Här kan du läsa mer om lungcancer »