Smärta & CNS

PforumSmärta: Bristande följsamhet – varför tar inte patienten sin medicin?

PforumSmärta är en direktsänd webbföreläsning med möjlighet att ställa frågor och diskutera med föreläsaren. Förutom chattfunktion går det även bra att mejla in frågor eller patientfall i förväg till Björn Pilström, medicinsk rådgivacre på Pfizer.

Den 12 september föreläste:
Karin Kjellgren, professor emerita, Linköping Universitet
Björn Bragée, smärtläkare, Bragée Rehab
Begnt Mattsson, hållbarhetschef, Pfizer

 

 


PP-LYR-SWE-0132, Jun-2017