Yvonne Bergmark Bröske – Rökavvänjning i praktiken och motiverande samtal

Yvonne Bergmark Bröske, ssk dipl. Rökavvänjnare och MI-lärare föreläser om praktiskt handhavande vid rökavvänjning samt motiverand samtal. Doc. Karl-Olov Fagerström ger även en vetenskaplig uppdatering inom rökavvänjningsområdet.

 

Matz Larsson – Rökfri inför operation varför och hur?

Se föreläsning med överläkare Matz Larsson Kardiologiska kliniken/Tobaksenheten Örebro Universitetssjukhus. Matz föreläser om – Rökfri operation varför och hur? Han ger konkreta råd om hur du kan jobba med en rökfri operation på din mottagning.

Matz Larsson – Rökfri inför operation hur och varför?

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

Rökavvänjning i vården

Doc Karl Olov Fagerström föreläser om rökavvänjning i vården, tips kring den ”svåra patienten” och resonemang kring E-cigg.

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

Rökavvänjning i grupp

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

MI-Motiverande samtal

Vad karaktäriserar MI och vilka användbara verktyg finns det?

Välkommen att ta del av Dr Annika Brinkberg Lapidus föreläsning om motiverande samtal. Hon är specialist inom Gastroenterologi & Hepatologi och utbildar inom motiverande samtal.

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

Rökstoppsrapporten - ett verktyg för dig som arbetar med rökavvänjning

Se den tidigare direktsända genomgången av verktyget Rökstoppsrapporten

Rökstoppsrapporten är ett verktyg skapat i programmet Excel som möjliggör uppföljning av de av dina patienter som slutar röka. Du kan även se kön, ålder, hur patienten fick information om din verksamhet, behandlingsmetod och mycket annat.

Önskar du beställa Rökstoppsrapporten på ett usb minne eller skickad som en fil via mail så kontakta asa.bjornsson-hjelmeland@pfizer.com

PP-CHM-SWE-0238, feb 18