Yvonne Bergmark Bröske – Rökavvänjning i praktiken och motiverande samtal

Yvonne Bergmark Bröske, ssk dipl. Rökavvänjnare och MI-lärare föreläser om praktiskt handhavande vid rökavvänjning samt motiverand samtal. Doc. Karl-Olov Fagerström ger även en vetenskaplig uppdatering inom rökavvänjningsområdet.

 

Matz Larsson – Rökfri inför operation varför och hur?

Se föreläsning med överläkare Matz Larsson Kardiologiska kliniken/Tobaksenheten Örebro Universitetssjukhus. Matz föreläser om – Rökfri operation varför och hur? Han ger konkreta råd om hur du kan jobba med en rökfri operation på din mottagning.

Matz Larsson – Rökfri inför operation hur och varför?

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

Rökavvänjning i vården

Doc Karl Olov Fagerström föreläser om rökavvänjning i vården, tips kring den ”svåra patienten” och resonemang kring E-cigg.

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

Rökavvänjning i grupp

PP-CHM-SWE-0238, feb 18

MI-Motiverande samtal

Vad karaktäriserar MI och vilka användbara verktyg finns det?

Välkommen att ta del av Dr Annika Brinkberg Lapidus föreläsning om motiverande samtal. Hon är specialist inom Gastroenterologi & Hepatologi och utbildar inom motiverande samtal.

PP-CHM-SWE-0238, feb 18