Hur minskar vi miljöpåverkan från läkemedel?

Vilka potentiella miljöproblem är kopplade till läkemedel och vad kan vi göra för att minska dem? Bengt Mattson är miljöchef på Pfizer i Sverige. Han ger er en inblick i hur Pfizer inte bara förbättrar reningen av utsläpp från fabriker och avloppsvatten utan också försöker miljöanpassa hela processen med grön kemi. Kan vi redan på labbet designa miljöanpassade läkemedel och kan vi komma ännu längre genom att förebygga ohälsa?

Del 2 Rening av utsläpp från tillverkning och användning

Del 3 Grön kemi - kan vi designa miljövänligare läkemedel?

Del 4 Inte bara läkemedel