Kardiovaskulära vårmötet 2016

Här återfinns de inspelade föreläsningarna vid Pfizers och Bristol-Myers Squibbs gemensamma symposium vid Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.
 

Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention »
Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset

Erfarenheter av antikoagulantia i klinisk praxis »
Docent Leif Friberg, Danderyds sjukhus

Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen? »
Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus

 

Nya metoder som stöd för behandlingsval vid strokeprevention

Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, presenterar intressanta resultat som utmanar dagens kliniska verktyg CHADS-Vasc och HAS-BLED att bedömma en patients risk för stroke och blödning vid förmaksflimmer och antikoagulationsbehandling.

Erfarenheter av Antikoagulantia i klinisk praxis

Docent Leif Friberg vid Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus, föreläser om hur användningen av antikoagulantia ser ut i Sverige idag.  Hur stor är andelen Warfarin som förskrivs jämfört med NOAK och hur ser följsamheten till behandling på Warfarin jämfört mot NOAK Apixaban? Skillnad i behandling mellan kvinnor och män samt utveckling av strokeincidensen i Sverige de senaste åren.

 

Kardiologens fokus för att undvika stroke - är screening lösningen?


Dr Emma Svennberg, Danderyds sjukhus, går igenom aktuella guidelines för screening och olika metoder för att upptäcka förmaksflimmer - paroxysmalt och icke paroxysmalt samt upplägg och resultat av STROKE-STOP studien där 75- och 76-åringar i Halland och Stockholm screenades för förmaksflimmer och adekvat antikoagulationsbehandling.