Webbaserade seminarium från Pfizer

Webinars i olika former är ett utmärkt sätt att öka möjligheten för enskilda individer och grupper inom svensk hälso- och sjukvård att nå information och erhålla ökade kunskaper. Nu också vid de tillfällen då man inte har möjlighet att närvara på plats.

Pfizer har en strävan att kunna bidra till aktuell information och kunskap om läkemedel och deras respektive terapi- och behandlingsområden i ett flertal olika kanaler. Vi ser webbaserade seminarier, utbildningar och föreläsningar som en möjlighet att trots geografiska avstånd kunna möjliggöra bra information på lika villkor över hela landet.

Inom kort kommer vi här att presentera en funktionellt sett betydligt mer omfattande sida för webinars som just nu är under utveckling. Under tiden hoppas vi att du är intresserad av att ta del av någon av de events som redan finns upplagda.

Symposium Pain Peception, IASP Milano

Pain Perception – A state of mind?

Tre olika föreläsningar från IASP 14th World Congress on Pain*, Milano Convention Centre, Italien

Look and learn – a fascinating insight to the effect of emotion and expectation on pain perception
Irene Tracey, UK

The psychological contribution to neuropathic pain perception – what can we change?
Rakesh Jain, USA

How important is sleep for the patient with neuropathic pain?
Thomas Roth, USA

 

Rökning och rökavvänjning

Sven Langworth, docent, medicinsk rådgivare föreläser om rökning; prevalens, sjukdomar, kostnader, behandling och hälsovinster av att sluta.

 

Rökavvänjning med CHAMPIX®

Sven Langworth, docent, medicinsk rådgivare presenterar Champix; effekt, säkerhet och vetenskap bakom läkemedlet.

 

Föreläsning Karl Olov Fagerström under "Tobaksfria veckan" november 2012

Karl Olov Fagerström, Docent & Rökavvänjningsexpert. 1975 tog Karl Olov sin psykologexamen vid Uppsala Universitet och startade samtidigt en rökavvänjningsklinik. 1981 disputerade han inom nikotinberoende och rökavvänjning. Han är också mannen bakom den internationellt kända och erkända ”Fagerströms beroendeskala” och är en mycket uppskattad föreläsare inom rökavvänjningsområdet. Karl Olov tilldelades 1999 WHO:s medalj för enastående arbete inom tobakskontroll.

Läkemedelsberoende

Föreläsning av Lars Blomström, utbildningstillfälle i Linköping oktober 2012

Lars Blomström är medicinsk chef och specialistläkare i psykiatri vid Capio Maria i Stockholm. Han har arbetat inom missbruksvården sedan 1989 och har lång och bred erfarenhet av vård och behandling av läkemedelsberoende. Han har även varit med och skrivit lokala vårdprogram för missbruksvården i Stockholms läns landsting.
På ett bra och konkret sätt framställer Lars hur problemen med läkemedelsberoende praktiskt kan hanteras. Föreläsningen går igenom preparat, riskgrupper, samsjuklighet och ger tips och råd på förebyggande åtgärder och behandling av läkemedelsberoende.
 

Pfizer Forum, Malmö 11 sep 2012

Ett webinar med innehåll från Pfizer Forum, en vetenskaplig sammankomst som genomfördes den 11 sep i Malmö. Under detta symposium stod den "svåra patienten" i fokus.

Programmet syftar till att ge dig inom vården som möter de här patienterna, nya insikter och kunskaper för ännu bättre handläggning. Innehållet består av intressanta föreläsningar som sätter tankarna i gungning.

Är det möjligt med rökstopp även för den svåra patienten? Hur gör man?

Stefan Willers, Överläkare, Hälsoenheten, Skånes Universitetssjukhus