Gynekologi/urologi NUGA 2015

Den nordiska kongressen i Urogynekologi, NUGA, hölls i år i Stockholm i slutet av januari. Kongressen hade två huvudtema, LUTS/inkontinens och bäckenbottendysfunktion. Vad var då nytt och intressant på denna kongress, och vad kan få klinisk betydelse i framtiden?

Fler filmer kan även ses här »


Film 1: Kort Sammanfattning NUGA om LUTS/inkontinens (tid 1:50)
 

Film 4: Sammanfattning av Bäckenbotten-dysfunktion från NUGA (6.10)

Rökavvänjning i grupp

Lust att ha lust webbföreläsning

Här kan ni ta del av on demand versionen av webbföreläsningen som Helena Cewers höll den 21 oktober.

MI-Motiverande samtal

Vad karaktäriserar MI och vilka användbara verktyg finns det?

Välkommen att ta del av Dr Annika Brinkberg Lapidus föreläsning om motiverande samtal. Hon är specialist inom Gastroenterologi & Hepatologi och utbildar inom motiverande samtal.

Strokeprevention vid förmaksflimmer

Nya lösningar på dagliga kliniska utmaningar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2014 på Malmömässan i Hyllie, Malmö.

Filmade föreläsningar: 

Patienter med förmaksflimmer har ingen nytta av ASA!
Sara Själander, ST-läkare i Sundsvall och doktorand vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet.

Begränsningar med antikoagulantiabehandling.
Johan Engdahl, Överläkare i kardiologi på medicinkliniken i Halmstad

Från aktuell kunskap till klinisk vardag.
Jonas Oldgren, Överläkare i kardiologi, docent, Uppsala Clinical Research Center.

Rökstoppsrapporten - ett verktyg för dig som arbetar med rökavvänjning.

Se den tidigare direktsända genomgången av verktyget Rökstoppsrapporten

Rökstoppsrapporten är ett verktyg skapat i programmet Excel som möjliggör uppföljning av de av dina patienter som slutar röka. Du kan även se kön, ålder, hur patienten fick information om din verksamhet, behandlingsmetod och mycket annat.

Önskar du beställa Rökstoppsrapporten på ett usb minne eller skickad som en fil via mail så kontakta asa.bjornsson-hjelmeland@pfizer.com

Oral antitrombotisk behandling

Här presenteras ett utdrag från Svenska Cardiologföreningens Nationella Kliniska Utbildningssymposium i Umeå den 12 november 2013 angående Oral antitrombotisk behandling. Se de filmade föreläsningarna.
 
Blödningar under antitrombotisk behandling hos högriskpatienten – vad gör vi?
Peter Svensson Professor, Överläkare Koagulationscentrum/SUS, Malmö
 

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan