VYNDAQEL ®

Första godkända läkemedlet mot TTR-FAP.

VYNDAQEL är indicerat för behandling av transtyretinamyloidos hos vuxna patienter med symptomgivande polyneuropati i stadium 1, för att fördröja perifer neurologisk försämring.

VydaqelkapselVerkningsmekanismIndikation & doseringEffektSäkerhetsprofilLäs mer om TTR-FAP på Medica
 

 

PP-VYN-SWE-0134 Feb 2018