Om VIAGRA

Viagra fungerar nästan oavsett vilken bakomliggande sjukdom som är orsaken till problemet, till exempel psykogen ED, blandad ED, ryggmärgsskada, depression mfl1, 2. Efter 3 års uppföljning visade det sig att drygt 95 % av de män som tagit Viagra var nöjda med behandlingen och den förbättring den inneburit för deras erektionsförmåga1.
 
Vanligaste biverkan är huvudvärk. Viagra ska inte användas tillsammans med nitrater2.
 
Eftersom Viagra ligger utanför förmånen får den inte bytas ut till annan sildenafil utan läkares medgivande.
 
 
Referenser:
1. Carson C, et al. Urology 2002; 60
2. Produktresumé för Viagra(sildenafil): www.fass.se
 
 
PP-VIA-SWE-0012-Aug-2017
Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.