Pfizers utbildningar - PIP och AIP

Pain in Practice (PiP)

Pain in Practice (PiP) är en fristående utbildning om neuropatisk smärta (NeP) som behandlar både teoretiskt material om smärta såväl som praktisk diagnos och behandling av patienter med neuropatisk smärta.

Omkring 360 000 personer i Sverige lider av någon form av neuropatisk smärta. Trots att det finns en mängd olika läkemedel mot smärta får många patienter vänta länge på korrekt diagnos och behandling.

Denna utbildning vänder sig huvudsakligen till personal inom primärvården som vill fördjupa sina kunskaper inom området för att öka möjligheten för korrekt diagnostisering och behandling av smärtpatienter.

Utbildningen finns inspelad och tillgänglig via länken nedan.

PiP erbjuds också som live-föreläsning av specialister med lokal anknytning som har en gedigen erfarenhet och kunskap inom smärtområdet. Den riktar sig i första hand till specialister i allmänmedicin man kan dock anpassas för att ges till såväl hela smärtteam som till andra specialister inom exempelvis kirurgi, ortopedi eller anestesi. För mer information kontakta Kajsa Jägvald, tfn 08-5505 2000.
 

Att identifiera patienter med neuropatisk smärta (NeP)
 Föreläsningsfilm - Att identifiera patienter med neuropatisk smärta (NeP) »


Här finns också en film om undersökningsteknik för smärtpatienter.Patientfilm - Undersökningsteknik för smärtpatienter »


Ladda ner material om neuropatisk smärta »

 

Anxiety in Practice (AiP) 

Anxiety in Practice (AiP) är en fristående utbildning om generaliserat ångestsyndrom, GAD.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en av våra vanligaste psykiska sjukdomar. Livstidsprevalensen ligger på ca 5–7% (1) vilket betyder att drygt en halv miljon människor i Sverige, någon gång i sitt liv, kommer att uppfylla kriterierna för GAD-diagnos. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om generaliserat ångestsyndrom, dess konsekvenser, olika behandlingsalternativ samt att öka följsamheten till behandling.

Utbildningen vänder sig huvudsakligen till personal inom primärvården som vill fördjupa dina kunskaper inom området och öka möjligheten för korrekt diagnostisering och behandling av patienter med GAD.

Utbildningen finns inspelad och tillgänglig via länken nedan.


Om generaliserat ångestsyndrom (GAD)
 

Föreläsningsfilm - Om generaliserat ångestsyndrom (GAD) »


Här finns också en inspelad dialog med en patient med generaliserat ångestsyndrom.

Patientfilm - Filmad dialog med GAD-patient »


Ladda ner material om generaliserad ångest » 

 

Ref 1. Wittchen H U et al, Arch Gen Psychiatry, vol 51, 1994