Events - onkologi

Utbildningar - Onkologi

Pfizer Onkologi vill bidra till ökad kunskapsspridning och utbyte kring forskning och utveckling av våra produkter. Vid introduktion och användning av nya läkemedel uppstår snabbt stora mängder ny kunskap som bidrar till att läkemedel används på rätt sätt. Pfizer anordnar och deltar kontinuerligt i möten för att öka kunskapen om våra läkemedel och terapiområden och här hittar du information om kommande utbildningsaktiviteter inom området onkologi.

Webbsänd terapiinriktad utbildning inom njurcancer

Professor Manuela Schmidinger är verksam vid Medicinska universitetet i Wien och har stor erfarenhet av såväl forskning som klinisk behandling av njurcancer. Den 28 september kommer professor Manuela Schmidinger till Sverige för att hålla ett föredrag och facilitera diskussioner kring behandling av njurcancerpatienter.