Utbildningar - Onkologi

Pfizer onkologi vill bidra till ökad kunskapsspridning och utbyte kring forskning och utveckling av våra produkter. Vid introduktion och användning av nya läkemedel uppstår snabbt stora mängder ny kunskap som bidrar till att läkemedel används på rätt sätt. Pfizer anordnar och deltar kontinuerligt i möten för att öka kunskapen om våra läkemedel och terapiområden och här hittar du information om kommande utbildningsaktiviteter inom området onkologi.

Livskraft webinarserie

Vad kan jag svara mina cancerpatienter när de frågar om råd gällande till exempel rökning, kost eller motion under pågående behandling?
 
Livskraft är en föreläsningsserie som Pfizer onkologi anordnar under 2018. 
 
Ledande experter ger dig verktyg för att hantera frågeställningar som kan dyka upp under en cancerpatients behandling och som kan vara svåra att besvara. 
 
Under 2018 kommer vi erbjuda sex föreläsningar, varav höstens ämnen är: 
- Svåra samtal, fredag 21 september, kl 12.10–50
- Sex och Cancer, måndag den 8 oktober, kl.12.10–12.50
- När hjärnan inte orkar, onsdag den 21 november, kl.12.10–12.50

Mer information och anmälan

Webinar 4, 21 september, Svåra samtal
 

Missade du något av vårens webinar? Se dem här!

 

 
 
 
 
 
PP-ONC-SWE-0232, Mars 2018