Föreläsningar: Gynekologi/Urologi

Se våra föreläsningar
 

Vaginal atrofi 2016

Föreläsare är Göran Samsioe, professor emeritus, f.d. överläkare Kvinnokliniken SUS i Lund.
 
Han ger oss en uppdatering rörande behandling av upprepade urinvägsinfektioner hos kvinnor med atrofiska slemhinnor i underlivet samt diskuterar om det finns onkologiska riskaspekter med lokal hormonbehandling.


Vaginal atrofi och UVI 2016

Vilken roll spelar östrogentillskott hos kvinnor med vaginal atrofi och upprepade urinvägsinfektioner?

Sophia Ehrström, gynekolog och verksamhetschef vid Ultragyn, Sophiahemmet i Stockholm, föreläser om problematiken upprepade urinvägsinfektioner hos kvinnor med atrofiska slemhinnor i underlivet.

Se föreläsningen »

Endometrios och smärtföreläsning 2015

Matts Olovsson, Professor och överläkare, Akademiska sjukhuset i Uppsala, föreläste om Endometrios smärta, smärtbehandling på utbildningsmöte för gynekologer i södra Sverige i mars 2015.

Se föreläsningen »

NUGA – The Nordic UroGynecological Association 2015

Lyssna på Agneta Bergquist docent i obstetrik och gynekolog som sammanfattar den första dagen som framför allt handlade om LUTS/inkontinens. Andra dagen sammanfattar överläkare och gynekolog Maria Andrada, Kvinnokliniken SUS Skåne den andra delen som fokuserade på bäckenbottendysfunktion.

Se filmerna från kongressen »