Pfizer har ett gediget engagemang när det gäller fortbildning för hälso- och sjukvården.

Här presenterar vi de utbildningar som Pfizer erbjuder. Sök i listan nedan, du kan välja mellan olika behandlingsområden och olika utbildningsformer - undervisning, e-learning eller webinar.

Gynekologi/Urologi »

Hjärta-Kärl »

Onkologi »

Rökavvänjning »

Reumatiska sjukdomar »

Dermatologi »

Smärta och centrala nervsystemet »

Vaccin »

Miljö och ansvar »

Utbilda dig med Pfizer

Vi är stolta över att utifrån hälso- och sjukvårdens behov ha möjlighet att erbjuda aktuell information och kunskap kring såväl olika läkemedel som deras respektive behandlingsområden.

Gedigen kunskap och kontinuerlig fortbildning är en förutsättning för en bra vård och en effektiv läkemedelsanvändning.

Filtrera utbildningarna : Filtrera
utbildningarna :
Behandlingsområde: Typ av utbildning:
Rubrik Datum Behandlingsområde
PrevImgDefault AIP - Anxiety in Practice   Ångest Typ av utbildning: Undervisning

AIP - Anxiety in Practice är en fristående uppföljning till ”GAD 60-minutes” och tar upp frågor som rör GAD-patientens livskvalitet, sjukdomsbörda förenad med GAD men även behandlingsplan och kommunikationen kring denna. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om generaliserat ångestsyndrom, dess konsekvenser, olika behandlingsalternativ samt att öka följsamheten till behandling.

Läs mer om utbildningen AIP - Anxiety in Practice!

AIP - Anxiety in Practice
Ångest PrevImgDefault Typ ab utbildning: Undervisning

AIP - Anxiety in Practice är en fristående uppföljning till ”GAD 60-minutes” och tar upp frågor som rör GAD-patientens livskvalitet, sjukdomsbörda förenad med GAD men även behandlingsplan och kommunikationen kring denna. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om generaliserat ångestsyndrom, dess konsekvenser, olika behandlingsalternativ samt att öka följsamheten till behandling.

Läs mer om utbildningen AIP - Anxiety in Practice!

PrevImgDefault Apixaban som antikoagulantia   Hjärta Kärl Typ av utbildning: Webinar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Professor Lars Wallentin, Uppsala, presenterar de konsistenta vetenskapliga data ur både ARISTOTLE och AVERROES studierna som stöder apixabans effekt och säkerhetsprofil som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.

Se presentationen av Professor Lars Wallentin, Apixaban som antikoagulantia vid förmaksflimmer

Apixaban som antikoagula
Hjärta Kärl PrevImgDefault Typ ab utbildning: Webinar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Professor Lars Wallentin, Uppsala, presenterar de konsistenta vetenskapliga data ur både ARISTOTLE och AVERROES studierna som stöder apixabans effekt och säkerhetsprofil som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.

Se presentationen av Professor Lars Wallentin, Apixaban som antikoagulantia vid förmaksflimmer

Nociceptiv smärta   Smärta Typ av utbildning: Undervisning

Utbildningen ”Nociceptiv smärta” fokuserar på den, i primärvården vanliga, nociceptiva smärtan. Denna utbildning vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området smärta och få fungerande verktyg och rutiner för att på ett effektivare sätt omhänderta denna patientgrupp.

Läs mer om utbildningen Nociceptiv smärta!

Nociceptiv smärta
Smärta Typ ab utbildning: Undervisning

Utbildningen ”Nociceptiv smärta” fokuserar på den, i primärvården vanliga, nociceptiva smärtan. Denna utbildning vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området smärta och få fungerande verktyg och rutiner för att på ett effektivare sätt omhänderta denna patientgrupp.

Läs mer om utbildningen Nociceptiv smärta!

Nya antikoagulantia och elkon   Hjärta Kärl Typ av utbildning: Webinar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Överläkare Tord Juhlin, Malmö, presenterar vetenskapliga data kring elkonvertering ur RE-LY och ARISTOTLE studierna och hur man praktiskt handlägger elektiva elkonverteringar i Malmö.

Se Överläkare Tord Juhlins presentation om antikoagulantia och elkonvertering

Nya antikoagulantia och
Hjärta Kärl Typ ab utbildning: Webinar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Överläkare Tord Juhlin, Malmö, presenterar vetenskapliga data kring elkonvertering ur RE-LY och ARISTOTLE studierna och hur man praktiskt handlägger elektiva elkonverteringar i Malmö.

Se Överläkare Tord Juhlins presentation om antikoagulantia och elkonvertering

Pain in Practice (PIP)   Smärta Typ av utbildning: Undervisning

Pain in Practice (PIP) är en utbildning inom neuropatisk smärta (NEP) som består av såväl teoretiska avsnitt som Patientfallsdiskussioner kring diagnostik, behandling och rehabilitering. Omkring 360 000 personer i Sverige lider av någon form av neuropatisk smärta. Trots att det finns en mängd olika läkemedel mot smärta får många patienter vänta länge på korrekt diagnos och behandling.

 

Denna utbildning vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området för att öka möjligheten för korrekt diagnostisering och behandling av smärtpatienter. Utbildningen handleds av specialister med lokal anknytning som har en gedigen erfarenhet och kunskap inom smärtområdet.

Läs mer om utbildningen Pin in Practice (PIP)!

Pain in Practice (PIP)
Smärta Typ ab utbildning: Undervisning

Pain in Practice (PIP) är en utbildning inom neuropatisk smärta (NEP) som består av såväl teoretiska avsnitt som Patientfallsdiskussioner kring diagnostik, behandling och rehabilitering. Omkring 360 000 personer i Sverige lider av någon form av neuropatisk smärta. Trots att det finns en mängd olika läkemedel mot smärta får många patienter vänta länge på korrekt diagnos och behandling.

 

Denna utbildning vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området för att öka möjligheten för korrekt diagnostisering och behandling av smärtpatienter. Utbildningen handleds av specialister med lokal anknytning som har en gedigen erfarenhet och kunskap inom smärtområdet.

Läs mer om utbildningen Pin in Practice (PIP)!

Primareuma - e-learning om re   Reumatologi Typ av utbildning: E-learning

Primareuma är en webbaserad utbildning om reumatiska sjukdomar inom primärvården och riktar sig till remitterande läkare.

 

Gå till Primareuma.se

Primareuma - e-learning
Reumatologi Typ ab utbildning: E-learning

Primareuma är en webbaserad utbildning om reumatiska sjukdomar inom primärvården och riktar sig till remitterande läkare.

 

Gå till Primareuma.se

Samsjuklighet ångest och soma   Ångest Typ av utbildning: Webinar

Christer Allgulander, docent och universitetslektor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Psykiatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, presenterar studien ESPIGA som behandlar sömn- och smärtproblem hos patienter med generaliserad ångest.

Sambandet mellan psykisk ohälsa och somatiska sjukdomar är väl känt, särsklit när det gäller depression. Ångest som en oberoende och betydande riskfaktor för kroppssjukdom har däremot varit mindre känt.

Se presentationen av studien ESPIGA och delar ur föreläsningen Samsjuklighet ångest och somatiska sjukdomar

Samsjuklighet ångest och
Ångest Typ ab utbildning: Webinar

Christer Allgulander, docent och universitetslektor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Psykiatriska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, presenterar studien ESPIGA som behandlar sömn- och smärtproblem hos patienter med generaliserad ångest.

Sambandet mellan psykisk ohälsa och somatiska sjukdomar är väl känt, särsklit när det gäller depression. Ångest som en oberoende och betydande riskfaktor för kroppssjukdom har däremot varit mindre känt.

Se presentationen av studien ESPIGA och delar ur föreläsningen Samsjuklighet ångest och somatiska sjukdomar

Symposium Pain Peception, IAS   Smärta Typ av utbildning: Webinar

Pain Perception – A state of mind?

Tre olika föreläsningar från IASP 14th World Congress on Pain*, Milano Convention Centre, Italien

 

Look and learn – a fascinating insight to the effect of emotion and expectation on pain perception

 

Irene Tracey, UK

The psychological contribution to neuropathic pain perception – what can we change?

 

Rakesh Jain, USA

 

How important is sleep for the patient with neuropathic pain?

Thomas Roth, USA

Se det symposiet Pain Peception, IASP Milano!

Symposium Pain Peception
Smärta Typ ab utbildning: Webinar

Pain Perception – A state of mind?

Tre olika föreläsningar från IASP 14th World Congress on Pain*, Milano Convention Centre, Italien

 

Look and learn – a fascinating insight to the effect of emotion and expectation on pain perception

 

Irene Tracey, UK

The psychological contribution to neuropathic pain perception – what can we change?

 

Rakesh Jain, USA

 

How important is sleep for the patient with neuropathic pain?

Thomas Roth, USA

Se det symposiet Pain Peception, IASP Milano!

Är antikoagulantia säkert eft   Hjärta Kärl Typ av utbildning: Webinar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Professor Arne Lindgren, Lund, redogör för vilka vetenskapliga stöd och riktlinjer det finns om hur man ska handlägga patienter, med eller utan pågående antikoagulantiabehandling, som drabbats av ischemisk eller hemorragisk stroke.

Se presentationen av Professor Arne Lindgren, Är antikoagulantia säkert efter stroke?

Är antikoagulantia säker
Hjärta Kärl Typ ab utbildning: Webinar

Pfizers och Bristol-Myers Squibbs vetenskapliga sammankomst vid Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2013 på Svenska Mässan i Göteborg.

Professor Arne Lindgren, Lund, redogör för vilka vetenskapliga stöd och riktlinjer det finns om hur man ska handlägga patienter, med eller utan pågående antikoagulantiabehandling, som drabbats av ischemisk eller hemorragisk stroke.

Se presentationen av Professor Arne Lindgren, Är antikoagulantia säkert efter stroke?