Föreläsning Karl Olov Fagerström under "Tobaksfria veckan" november 2012

Karl Olov Fagerström, Docent & Rökavvänjningsexpert. 1975 tog Karl Olov sin psykologexamen vid Uppsala Universitet och startade samtidigt en rökavvänjningsklinik. 1981 disputerade han inom nikotinberoende och rökavvänjning. Han är också mannen bakom den internationellt kända och erkända ”Fagerströms beroendeskala” och är en mycket uppskattad föreläsare inom rökavvänjningsområdet. Karl Olov tilldelades 1999 WHO:s medalj för enastående arbete inom tobakskontroll.