TIMY Sekundärprevention

Utbildningen TIMY Sekundärprevention är den första eLearningutbildningen som utvecklades av Pfizer. Den är avsedd för vårdpersonal och tänkt att fungera som ett komplement till den vanliga utbildningen med samma namn.


Titta gärna igenom utbildningsmodulerna. Har du synpunkter eller är intresserad av ett samarbete rörande produktion av utbildning i digitala format är du välkommen att höra av dig till oss. Idag pågår flera projekt inom Pfizer för att utveckla och tillhandahålla utbildningar och annan information i olika digitala format såsom webbsändningar (webinar), digitala nyhetsbrev och elearnings.

Du når oss enklast genom att skicka ett e-mail till adressen här nedanför.

elearning.sweden@pfizer.com

 

Modul 1 Hjärt-kärlsjukdomar och riskfaktorernas betydelse

Denna första del av utbildningen presenterar hjärt-kärlsjukdomar i allmänhet och belyser ett flertal riskfaktorer såsom exempelvis högt BMI, alkohol och rökning. Dessutom demonstreras både aterosklerosprocessen och lipidmetabolismen kortfattat.

Modul 2 Tobak som riskfaktor

Den här delen av utbildningen beskriver nikotinberoende och abstinens samt ger förslag till rådgivning. Dessutom presenteras behandlingsrekommendationer gällande rökavvänjningsläkemedel för de patienter som ej kan sluta röka på egen hand trots tidigare försök.

Modul 3 Stroke

Denna modul presenterar epidemiologiska fakta om stroke och riskfaktorer. Dessutom beskrivs skillnaderna mellan propp och blödning vad gäller symtom, behandling och utredning.

Modul 4 Utredning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar

Denna här sista modulen i utbildningsserien presenterar utredning och behandling av hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom beskrivs vilka patienter och vad som ska utredas. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer finns beskrivna. Vikten av livsstilsförändringar är av central betydelse.