SYNARELA ®

Synarela (nafarelin) är en GnRH-analog som används för nedreglering av hypofysgonadsystemet vid in vitro-fertilisering. Kontinuerlig behandling med Synarela minskar gonadotropinsekretionen och sänker den biologiska aktiviteten hos gonadotropiner  inför hormonstimulering. (1)

Synarela är nässpray som används vid förbehandling inför hormonstimulering. Med Synarela ökar produktionen av könshormoner inledningsvis, för att sedan drastiskt minska. Därmed förhindras ett för tidigt bildande av gulkroppar och att spontan ägglossning sker.

De flesta kvinnor, 99% nedregleras med rekommenderad dos Synarela. (2)

Hur går behandlingen till?

 • Synarela tas som en spraypuff i vardera näsborren morgon och kväll (1)
 • Behandlingen bör starta i tidig follikelfas (dag 1-2) eller i lutealfas (vanligen dag 21). (1)
 • Effekten kontrolleras med blodprov efter ca 2 veckor. (3)
 • Nedreglering sker i minst två veckor innan hormonstimuleringen av äggstockarna inleds vilket sätter fart på äggmognaden (3)
 • Inom 4-8 veckor efter avslutad behandling återfås normal äggstocksfunktion (1)

Biverkningar

En del kvinnor kan under ett par veckor uppleva klimakterieliknande besvär, t.ex. värmevallningar, svettningar och torra slemhinnor i vagina. Huvudvärk, sömnlöshet, viktförändringar, ödem, minskad benmassa, förändrad sexlust och emotionell instabilitet är andra vanliga biverkningar. (1)
För fullständig information, se www.fass.se

Praktisk information (1)

 • 30 dosers sprayflaska räcker cirka 1 vecka, 60 dosers sprayflaska räcker cirka 2 veckor. Vätskan som finns kvar efter 30 respektive 60 doser ska inte användas, risk för otillräcklig dos.
 • Flaskan förvaras stående i förpackningen, inte varmare än 25 ˚C. Tänk på att det kan bli varmt i badrummet.
 • Icke-hormonellt preventivmedel, exempelvis kondom, bör användas vid behandling
 • Vid samtidig användning av avsvällande näsdroppar rekommenderas att dessa tas tidigast 30 minuter efter administrering av Synarela
 • Nysning under eller omedelbart efter doseringen kan påverka absorptionen av Synarela; om nysning uppstår under administreringen bör dosen upprepas.
 • Det är viktigt att kvinnan tar behandlingen på rätt sätt och att hon håller reda på hur många doser hon har tagit; för detta ändamål finns patientinformation med tidplan.

För mer information ser www.fass.se

 

Referenser:
1. Produktresumé Synarela www.fass.se
2. Lockwood GM et al. Hum Reprod 1995; 10(2):293-8.
3. www.internetmedicin.se  Behandlingsöversikt: Stimulering inför IVF, ICSI. Torbjörn Hillensjö. Granskad av Bo von Schoultz. Uppdaterad 2010-11-06.

 

 

PP-GEP-SWE-0156, Mars 2018

Indikationer Synarela

- Förbehandling vid in vitro-fertilisering

- Symtomlindring vid endometrios

Indikationer Synarela

- Förbehandling vid in vitro-fertilisering

- Symtomlindring vid endometrios

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan