Om smärta

Om smärta

Smärta, såväl akut som kronisk, är idag ett stort folkhälsoproblem. Förekomsten av långvarig smärta i befolkningen är i storleksordningen 40-50 procent och åtminstone en fjärdedel av de drabbade har svårigheter att leva med sin smärta.1 Smärta är kroppens sätt att tala om att något är skadat eller på väg att skadas. Det är en varningssignal som vi inte skulle klara oss utan. Smärta signalerar när något är fel i kroppen som man behöver beakta och/eller ta hand om. 

Nocicepiv smärta

Den vanligaste typen av smärta är den vi kallar nociceptiv smärta eller vävnadsskadesmärta. Det är det vi känner när någon vävnad i kroppen är skadad till följd av skada, inflammation eller sjukdom. De flesta människor tänker automatiskt på den här formen av smärta när man pratar om orsaker till att man har ont.

Namnet kommer av nociceptor, som betyder smärtreceptor. Sådana receptorer finns överallt i kroppen. Till nociceptiv smärta hör alltså t ex benbrott, brännskador, sårskador, reumatisk värk och muskelvärk av olika typer.

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta uppstår som en direkt följd av en lesion eller sjukdom som påverkar det somatosensoriska systemet. Man skiljer på central eller perifer neuropatisk smärta, beroende på var skadan eller störningen har uppstått. Central neuropatisk smärta uppstår på grund av skada eller störning i hjärnan eller ryggmärgen, medan perifer neuropatisk smärta orsakas av skada eller störning i övriga delar av sensoriska nervsystemet.

Här kan du läsa mer om Lyrica, Celebra, Dolcontin och Enbrel.
 

Referenser:
1. SBU Metoder för behandling av långvarig smärta 2006: Rapport 177:1;51

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄNKAR

RELATERADE LÄNKAR

VAR SITTER SMÄRTAN?