Sildenafil Pfizer ® (sildenafil)

Sildenafil Pfizer är ett duplikat (generika) till Viagra. En äkta kopia.
Eftersom Sildenafil Pfizer ligger utanför förmånen får den inte bytas ut till annan sildenafil utan läkares medgivande.

Värt att tänka på vid val av sildenafil är hur produkten tillverkats miljömässigt. Tillverkning av sildenafil är ett bra exempel på hur Pfizer arbetar med grön kemi. På 20 år har Pfizer lyckats få ner användningen av lösningsmedel vid tillverkningen av sildenafil med 99,7%. Processen har nu en så kallad e-faktor (mängd avfall som genereras per kilo färdig produkt) på endast 6 kilo 1,2.

Läs mer om Pfizers miljöarbete på www.ansvarsblogg.se »

Läs mer om Viagra här »


Viagra® (sildenafil) var det första läkemedlet som lanserades i Sverige 1998. Ett antal år senare finns det många generiska alternativ på marknaden. 
 
Sildenafil Pfizer® är så likt orginalet som ett generika kan bli. 
Vi arbetar på samma sätt med våra mål om en hållbar produktion med Pfizer Sildenafil som vi gör med originalet Viagra®. Tillverkning av sildenafil är ett bra exempel på hur Pfizer arbetar med grön kemi. 
Lösningsmedel som används vid framställning per kilo färdig produkt har reducerats från 1 300 liter till idag endast 4 liter! 1,2
 

Vi har sänkt priset till distributör med upp till 72%*
Den 1 december 2015 sänkte vi priset på sildenafil Pfizer för att möjliggöra för Apoteken att sätta ett pris som bättre motsvara kundens förväntningar på den här typen av behandling.
 
* Pfizer försäljningspris till distributör. Beroende på förpackning har vi sänkt med 46% – 72%. OBS! Fri prissättning råder på apotek.

 
Dessa styrkor finns:
 
 

 

Referenser:
1. Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift No 11, november 2011.
2. P. J. Dunn, S. Galvin, K. Hettenbach, Green Chemistry, 2004, 6, 43-48

Sildenafil, Pfizer. Rx. EF. ATC-kod: G04BE03. Indikation: Vuxna män med erektil dysfunktion. PDE5-hämmare. Tabletter: 25mg, 50mg och 100mg. Rekommenderad dos 50mg, kan ökas till 100mg eller minskas till 25mg. Rekommenderad maximaldos är 100 mg. Högst en dos per dygn ska tas. Kontraindikationer: Samtidigt intag av sildenafil och nitrater i någon form. Produktresumé (2014-05-16) samt fullständig information om kontraindikationer, varningar och försiktighet, interaktioner, förpackningar och priser se www.fass.se Se även www.viagra.se och www.potenslinjen.se.
 

 

PP-VIA-SWE-0020, Mars 2018