I den här utbildningen kan du lära dig mer om rökavvänjning och behandling. De flesta läkare träffar dagligen patienter med tobaksrelaterade sjukdomar
och rökavvänjning tillhör sjukvårdens mest kostnadseffektiva insatser.
 

Klicka här för att komma till utbildningen!