Snart kommer fler patienter som vill göra slut

Vi vill göra er uppmärksamma på att Pfizer går ut med en kampanj som riktar sig till tobaksanvändare i delar av Sverige. Målet med kampanjen är att få tobaksanvändare att sluta genom att söka professionell hjälp hos vården. Därför kan ni komma att få fler besök av patienter som vill förbättra sin hälsa genom att göra slut med nikotinet.

Kampanjen stämmer väl överens med Socialstyrelsens nationella riktlinjer gällande livsstil och hälsa1. Vi ser fram emot att stödja er i arbetet med att göra tobaksanvändarna fria från sitt beroende.

Referenser:
1. Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.

 

Vad hände på LUFT konferensen i UMEÅ 2-3 oktober 2014? 

Sveriges största konferens inom tobaksområdet, LUFT, gick av stapeln den 2-3 oktober i UMEÅ. Tema för denna gång var: En tobaksfri framtid – en jämlikare hälsa.

Se kort film om vad två deltagare båda DSK från Täby Centrum Doktorn i norra Stockholm tog med sig från konferensen.  


Inspireras av Karl Olof Fagerström som berättar om tobaksberoende, dess risker och behandling

Karl Fagerström, Docent & Rökavvänjningsexpert. 1975 tog Karl sin psykologexamen vid Uppsala Universitet och startade samtidigt en rökavvänjningsklinik. 1981 disputerade han inom nikotinberoende och rökavvänjning. Han är också mannen bakom den internationellt kända och erkända "Fagerströms beroendeskala" och är en mycket uppskattad föreläsare inom rökavvänjningsområdet. Karl tilldelades 1999 WHO:s medalj för enastående arbete inom tobakskontroll.

Rökning och rökavvänjning

Sven Langworth, docent, medicinsk rådgivare föreläser om rökning; prevalens, sjukdomar, kostnader, behandling och hälsovinster av att sluta.

 

Rökavvänjning

De allra flesta som röker vet att det inte är bra för hälsan och att de har mycket att vinna på att sluta. Ändå är det så svårt att sluta även för den som vill.

Förklaringen är att nikotinet i tobaken har skapat ett beroende som kan vara mycket svårt att bryta. Inte nog med att nikotinet upplevs som både uppiggande och rogivande, den som försöker sluta upplever ofta besvärande abstinensbesvär.

Klart är att det finns många hälsofördelar med att sluta röka, särskilt för dem som är i riskzonen för, eller redan har drabbats av, en sjukdom i lungor, luftvägar, hjärta eller kärl. Klart är också motivationen att sluta tycks vara den främsta faktorn om man ska lyckas.

För den som vill sluta röka kan det vara bra att planera det hela i förtid. Det kan vara klokt att kontakta hälso- och sjukvården eller en sluta-röka-organisation för att få praktiska tips och stöd.

Det finns receptbelagda läkemedel som, i samband med motivationsprogram, förbättrar chansen att bli rökfri. En kombination av läkemedel, rådgivning och beteendestöd har visat sig vara den mest verksamma metoden vid rökslut.

Du hittar mer information om vårt läkemedel Champix på den dedikerade siten www.champix.se. Har du patienter i behov av motivation och stöd kan de få vägledning på siten www.hjalpattsluta.nu.

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄKEMEDEL

MOTIVATIONSSTÖDET LIFE REWARDS

Vi hoppas att du ska ha nytta av informationen. Kontakta mig gärna om du har frågor eller önskar kompletterande information.

Med vänlig hälsning
Åsa Björnsson Hjelmeland, Pfizer
 

Vi hoppas att du ska ha nytta av informationen. Kontakta mig gärna om du har frågor eller önskar kompletterande information.

Med vänlig hälsning
Åsa Björnsson Hjelmeland, Pfizer