Retacrit

Retacrit ® (Epoetin zeta) – korrigerar och upprätthåller Hb-nivån1

  • Retacrit®, det första biosimilara erytropoietinet inom EU sedan 2007.
  • Referensprodukt är Eprex (epoetin alfa)2

Indikationer2

Anemi vid kronisk njursvikt hos barn och vuxna i hemodialys och vuxna i peritonealdialys.

Allvarlig symptomatisk anemi av renalt ursprung hos vuxna med nedsatt njurfunktion utan dialysbehandling.

Anemi och reducering av transfusionsbehovet vid kemoterapi för solida tumörer, malignt lymfom eller multipelt myelom hos vuxna med risk för transfusionsbehov utifrån allmäntillståndet (t.ex. hjärt-/kärlstatus eller anemiföre kemoterapins början).

Öka uttaget av autologt blod inför donation.

Minska exponering för allogen blodtransfusion hos vuxna utan järnbrist som ska genomgå större elektiv ortopedisk kirurgi med hög risk för transfusionskomplikationer.

Viktig säkerhetsinformation 2017-10-13:  
 
Läkemedelsform: Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta.

Förpackningar: 

Förfylld spruta 6 x 1000 IE/0,3 ml
6 x 2000 IE/0,6 ml
6 x 3000 IE/0,9 ml
6 x 4000 IE/0,4 ml
6 x 5000 IE/0,5 ml
6 x 6000 IE/0,6 ml
6 x 8000 IE/0,8 ml
6 x 10 000 IE/1,0 ml
1 x 20 000 IE/0,5 ml
1 x 30 000 IE/0,75 ml
1 x 40 000 IE/1,0 ml
 

Vad är en biosimilar?

Biosimilarer är likvärdiga versioner av befintliga biologiska läkemedel, och behandlar olika medicinska tillstånd på exakt samma sätt.3,4,5
 
Det ursprungliga biologiska läkemedlet (originalpreparatet) skyddas av patent under en viss tid då bara patentinnehavande eller licensierade företag kan tillverka och marknadsföra det. När patentet löper ut kan andra företag göra likartade versioner av det biologiska läkemedlet - dessa kallas biosimilara läkemedel.3,4
 
Biosimilara läkemedel godkänns på grund av att de är mycket lika originalpreparaten avseende effektivitet, säkerhet och kvalitet. Biosimilarer måste studeras grundligt i kliniska prövningar under många år för att säkerställa att de har jämförbar effektivitet, kvalitet och säkerhet med de biologiska läkemedel som de baseras på.3,4,5

Referenser:

1. Wiezemann V et. al Comparison of the therapeutic effects of epoetin zeta to epoetin alfa in the maintenance phase of renal anemia treatment . Curr. Med Opin 2008;24:625-637.
2. Retacrit produktresumé 6 november 2017
3. International Alliance of Patients' Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 2: What are biological and biosimilar medicines? Available from https://iapo.org.uk/biosimilar-toolkit. Accessed March 2015
4. International Alliance of Patients  Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 3: How are biosimilar medicines regulates? Available from https://iapo.org.uk/biosimilars-toolkit. Accessed March 2015
5. European Commission. What you need to know about biosimilar medicinal products. 2013. 

 

Länk till förskrivarinformation (FASS.se)

 

PP-RET-SWE-0021, mars 2018