RELPAX ®

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan