REFACTO AF ®

Refacto AF är ett recombinant  factor VIII koncentrat för behandling av hemofili A.

Refacto AF är indicerat för behandling och profylax mot blödningar hos patienter med hemofili A, och kan användas av både barn och vuxna.

Refacto AF levereras i en förfylld tvåkammarspruta som innehåller både frystorkat pulver samt lösningsvätska (natriumklorid 9 mg/ml) Detta medför att beredning kan ske med få steg utan överföringar mellan olika ampuller. 

Refacto AF skall förvaras i kylskåp(1) (2-80C och får ej frysas) och finns tillgängligt i följande förpackningar 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE samt 3000 IE.

För ytterligare information se www.fass.se 

 

Referens:
1.FASS.se

PP-REF-SWE-0054, feb 2018

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan