PROVERA®

Provera innehåller medroxiprogesteronacetat (MPA) och används som:(1)

  • Tillägg till cyklisk östrogenbehandling peri- och postmenopausalt.
  • Symptomlindring vid endometrios.
  • Uppskjutande eller påskyndande av menstruation.
  • Dysfunktionella blödningar.
  • Oligo- och amenorré. 
  • Dysmenorré och premenstruella besvär. 
  • Avancerad cancer corporis uteri (100-500 mg). 
  • Avancerad bröstcancer då annan hormonell terapi sviktat (100-500 mg).

Gestagen ska ges som tillägg till östrogenbehandling till kvinnor med kvarvarande livmoder eftersom det både reglerar blödningar och är ett skydd för endometriet.  Om gestagentillägg ges sekventiellt varje månad (blödningsgivande) eller i kontinuerligt kombinerad regim (ej blödningsgivande) finns ingen ökad risk för utveckling av endometriecancer.

Vid sekventiell behandling bör gestagen ges under minst 10 dagar per cykel. Man kan använda preparat med noretisteronacetat (NETA) eller medroxiprogesteronacetat (MPA) som gestagen-tillägg. Vid gestagena biverkningar som t.ex. humörpåverkan eller bröstspänningar kan det sist-nämnda vara att föredra.(2)

Låg androgenicitet

MPA tillhör andra generationens gestagener och är ett milt gestagen till skillnad från första generationens gestagener (levonorgestrel och noretisteron). Provera har lägst affinitet till androgenreceptorn jämfört med alternativa gestagener, vilket innebär lägre risk för anabola och androgena effekter(3)

Så fungerar Provera

Generell östrogensänkande effekt  ger en nedreglering av ovarierna, vilket utnyttjas bl.a. vid behandling av endometrios, dysmenorré, PMS och cancer.

Lokal antiöstrogen effekt  

Provera har antiöstrogen effekt på östrogenberoende vävnader såsom endometriet, vilket utnyttjas vid behandling av endometriehyperplasi, cancer, endometrios och vid HRT (Hormone Replacement Therapy).(1)

Substitution för progesteron 

Provera kan användas som substitution vid sviktande gulkroppsfunktion och för att förlänga gulkroppens effekt. Detta kan utnyttjas vid behandling av blödningsrubbningar, amenorré, oligomenorré och menstruationsförskjutning.(1)

Centralnervös effekt

Proveras centralnervösa effekt utnyttjas bl.a. vid behandling av premenstruell spänning (PMS) och migrän.(1)


Referenser:
1. Produktresumé Provera www.fass.se
2. http://www.ltdalarna.se/upload/vard_och_halsa/professionen/lakemedelskommitten/Basoterapi/Terapirek%202012-2013%20inneh%C3%A5ll%20ver2.pdf
3. Antikonception, Behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 7:2005

 

 

PP-GEP-SWE-0141, Mars 2018

Läkemedelsinformation från FASS.se
Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan