Prevenar 13
– det enda konjugerade pneumokockvaccinet för vuxna

Prevenar 13 är godkänt för förebyggande av invasiv sjukdom orsakad av Streptococcus pneumoniae hos vuxna i ålder 18 år och äldre.

Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin som täcker tretton av de serotyper som orsakar majoriteten av alla invasiva pneumokockinfektioner i Sverige. Prevenar 13:

  • ger ett längre och kraftigare skydd än den äldre typen av polysackaridvaccin.
  • är ett väldokumenterat vaccin med en välbeprövad teknologi och har länge använts inom ramen för nationella barnvaccinationsprogram, både i Sverige och många delar av världen
  • är det enda pneumokockvaccin för vuxna som minskar bärarskapet av pneumokocker i näsa och svalg och därmed minskar risken att smitta andra, ovaccinerade personer, så kallad flockimmunitet.
  • har sedan introduktionen i allmänna vaccinationsprogram visat dramatiska minskningar av invasiv pneumokocksjukdom, pneumoni och otit bland barn.
  • ger skydd med endast en dos för vuxna

Pneumokockinfektioner drabbar främst barn under två år samt personer över 50 år, när immunförsvaret generellt börjar försvagas1. Även personer med nedsatt immunförsvar och riskgrupper med kroniska sjukdomar som lungsjukdom, diabetes, hjärt-kärlsjukdom m. fl. är särskilt utsatta2.

Framgångarna med Prevenar bland barn har legat till grund för att vaccinet 2011 blev det första konjugerade pneumokockvaccinet som godkänts för vuxna 50 år och äldre. I juli 2013 fick Prevenar 13 en utökad indikation som även inkluderar vuxna mellan 18 och 49 år. Godkännandet betyder att vaccinet nu kan användas av alla oavsett ålder.

Här kan du läsa mer om Prevenar 13 och hur pneumokockvaccin kan vara en del av den förebyggande hälsovården även för vuxna.

 

Referenser:
1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network. Streptococcus pneumoniae, 2009. Available at http://wwwtest.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu09.pdf. Accessed August 17, 2011, Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Pneumococcal Disease. CDC Pink Book. 2011;16:233-248.
2. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Recommendations and Reports. Prevention of Pneumococcal Disease: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). 1997;46 (RR-8):1-24, World Health Organization. Initiative for Vaccine Research (IVR). Acute Respiratory Infections. (Update September 2009). Accessed March 11, 2011: at http://www.who.int/vaccine_research/diseases/ari/en/index3.html

 

PP-PNA-SWE-0116 Feb 2018

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan

RELATERAT BEHANDLINGSOMRÅDE – PNEUMOKOCKINFEKTION

Här kan du läsa mer om Pneumokockinfektion »