Prevenar 13 – bredaste möjliga skydd mot pneumokocker

Prevenar 13 är godkänt för förebyggande av invasiv sjukdom, pneumoni och akut otitis media orsakad av Streptococcus pneumoniae hos spädbarn, barn och ungdomar i åldern 6 veckor till 17 år1.

Prevenar 13 är ett konjugerat pneumokockvaccin som täcker tretton av de serotyper som orsakar majoriteten av alla invasiva pneumokockinfektioner hos små barn. Prevenar 13 är:

  • Det senaste i utvecklingen av pneumokockvacciner
  • Det konjugerade pneumokockvaccinet med bredast serotyptäckning
  • Ett pneumokockvaccin som minskar bärarskap av pneumokocker och visat flockeffekt, dvs även skyddar ovaccinerade personer
  • Vältolererat
  • Världens mest använda pneumokockvaccin med över 1 miljard doser distribuerade (91% av de vaccinerade barnen i Europa får Prevenar 13)

År 2009 infördes pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinprogrammet i Sverige och incidensen av invasiva pneumokockinfektioner har sedan dess minskat kraftigt. Bland barn under två år var incidensen 2012 75% lägre än den genomsnittliga incidensen 2005-2007, före införandet av den allmänna vaccinationen2.

 

Referenser
1. www.fass.se
2. SMI Epidemiologisk årsrapport 2012

 

PP-PNP-SWE-0049 Feb 2018

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan

RELATERAT BEHANDLINGSOMRÅDE – PNEUMOKOCKINFEKTION

Här kan du läsa mer om Pneumokockinfektion »