Tromboembolism

PforumTrombos, webbföreläsning 31 maj

PforumTrombos

Venös tromboembolism hos cancerpatienter – från teori till praktik

Datum: Torsdag 31 maj, 2018
Tid: 12.00–12.45
Var: Via webben
Anmälan: nedan
 

För patienter med cancer är venös tromboembolism (VTE) den näst vanligaste dödsorsaken och faktiskt en orsak som går att förebygga. Nuvarande riktlinjer för förebyggande och behandling av VTE hos cancerpatienter skiljer sig dessutom från dem för patienter utan cancer.

Läkare och sköterskor har en viktig roll i identifiera patienter i riskzon, arbeta förebyggande samt motivera patienten att följa behandlingsordinationer. Något som låter lätt i teorin men inte alltid är lika lätt i praktiken och kräver kunskap om patofysiologi, riskfaktorer, prevention och behandling.

Syftet med webbsändningen är att ge de teoretiska grunderna för VTE hos cancerpatienter samt ge exempel på hur man kan arbeta tillsammans med patienten för att uppnå bästa resultat.

PROGRAM

Teorin – Vad säger experterna?
– Varför är incidensen av VTE högre hos cancerpatienter?
– Hur identifieras specifika subpopulationer med högre risk för VTE?
– Hur ser behandlingsrekommendationerna ut?
 
Praktiken – Hur kan vi arbeta tillsammans med patienten?
– Hur kan vi arbeta med ett aktivt preventionsarbete?
– Vilken betydelse har patientutbildning för att öka patientens förståelse samt följsamhet till behandling?
Föreläsare: Camilla Nilsson, Sjuksköterska, Koagulationsmottagningen, SUS, Malmö.
 
Frågestund

Frågor

Maila gärna frågor i förväg till Oras Mistafa, medicinsk rådgivare på Pifzer, oras.mistafa@pfizer.com.
 
Vid eventuella frågor kring webbföreläsningen kontakta: Therese Birelius Dreyfert, therese.birelius@pfizer.com, Tel: 08-550 520 00

Pfizer står för kostnaden för föreläsarna.

Anmälan

 

PP-FRA-SWE-0205, Mars-2018