Pfizer Forum, Malmö 11 sep 2012

Ett webinar med innehåll från Pfizer Forum, en vetenskaplig sammankomst som genomfördes den 11 sep i Malmö. Under detta symposium stod den "svåra patienten" i fokus.

Programmet syftar till att ge dig inom vården som möter de här patienterna, nya insikter och kunskaper för ännu bättre handläggning. Innehållet består av intressanta föreläsningar som sätter tankarna i gungning.

Är det möjligt med rökstopp även för den svåra patienten? Hur gör man?

Stefan Willers, Överläkare, Hälsoenheten, Skånes Universitetssjukhus