Vi vill vara med och besegra cancer

Tillsammans vill vi skapa nya möjligheter för en individstyrd kunskapsdriven cancervård i världsklass.
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och vi på Pfizer vill bidra till lösningen. Ett steg på vägen är att hitta metoder och läkemedel som gör avancerad sjukdom kronisk men inte dödlig.
Läs mer om vår vision »

 

Se filmen: Nästa våg av målinriktad cancerbehandling

Område: Forskning, Kliniska prövningar

Pfizer fokuserar sin forskning på att utveckla verkningsmekanismer och behandlingar mot cancer som kan riktas specifikt mot tumörceller utan att skada friska celler.

Dessa antikropp-läkemedelskonjugat (ADCs – antibody-drug conjugates) är antikroppar riktade mot specifika antigen på cancerceller som via en ”länksubstans” kopplats till toxiner avsedda att döda cellerna.
Läs mer »


Blood Journal: Publikation med fokus på vaskulär toxicitet vid behandling av KML

Område: Bosulif, Bosutinib, Blood Journal, Publikation

Kardiovaskulär toxicitet har blivit en växande utmaning vid behandling av KML-patienter med andra och tredje generationens tyrosinkinashämmare. I en nyutkommen publikation menar Valent och medförfattare att behandling med imatinib är väl dokumenterad som säker i detta avseende, medan exponering för nilotinib och ponatinib är förknippad med en hög grad av arteriell toxicitet. 
Läs mer »

 

En framtida virtuell nationell cancerforskningsportal?

Område: Rapport, Undersökning, Masterprogrammet i bioentreprenörskap - Karolinska Institutet

Skapandet av en virtuell nationell cancerforskningsportal kan bli en unik miljö för att övervaka realtidsbehandling på nationell nivå i Sverige. Information från digitala journalsystem och olika typer av register kan samordnas i nya system. 

Syftet med undersökningen var att genom intervjuer med personer inom akademi, sjukvård, läkemedelsindustri och personer som arbetar med register, ge olika perspektiv och insikter för utveckling av portalen. 
Läs mer »

 

Krönika: Nya vägar för att säkra kunskap om läkemedel i vården?

Område: Tidskriften Pforum onkologi, Krönika

Ny kunskap om våra läkemedel skapas ständigt. Det är en viktig färskvara som möjliggör god effekt och säker användning.

Varje patient som behandlas bidrar med nya erfarenheter som är viktiga att dokumentera och föra vidare. Det är särskilt viktigt med individstyrda behandlingar som riktar sig mot mindre patientgrupper. Det innebär fler faktorer att hålla reda på men även att erfarenheterna är spridda över landet.
Läs mer »

 

Pfizers cancerläkemedel

Område: Läkemedel, Aromasin, Bosulif, Inlyta, Torisel, Sutent och Xalkori

Våra cancerläkemedel är avsedda för flera olika tumörtyper. Läs mer om indikation, effekt, dosering och fullständig förskrivarinformation.
Läs mer »

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Område: Nyhetsbrev, Onkologi, Hematologi

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Pfizer erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
Läs mer »

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan