Vi vill vara med och besegra cancer

Tillsammans vill vi skapa nya möjligheter för en individstyrd kunskapsdriven cancervård i världsklass.
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och vi på Pfizer vill bidra till lösningen. Ett steg på vägen är att hitta metoder och läkemedel som gör avancerad sjukdom kronisk men inte dödlig.
Läs mer om vår vision »

 

Blood Journal: Publikation med fokus på vaskulär toxicitet vid behandling av KML

Område: Bosulif, Bosutinib, Blood Journal, Publikation

Kardiovaskulär toxicitet har blivit en växande utmaning vid behandling av KML-patienter med andra och tredje generationens tyrosinkinashämmare. I en nyutkommen publikation menar Valent och medförfattare att behandling med imatinib är väl dokumenterad som säker i detta avseende, medan exponering för nilotinib och ponatinib är förknippad med en hög grad av arteriell toxicitet. 
Läs mer »

 

En framtida virtuell nationell cancerforskningsportal?

Område: Rapport, Undersökning, Masterprogrammet i bioentreprenörskap - Karolinska Institutet

Skapandet av en virtuell nationell cancerforskningsportal kan bli en unik miljö för att övervaka realtidsbehandling på nationell nivå i Sverige. Information från digitala journalsystem och olika typer av register kan samordnas i nya system. 

Syftet med undersökningen var att genom intervjuer med personer inom akademi, sjukvård, läkemedelsindustri och personer som arbetar med register, ge olika perspektiv och insikter för utveckling av portalen. 
Läs mer »

 

Krönika: Nya vägar för att säkra kunskap om läkemedel i vården?

Område: Tidskriften Pforum onkologi, Krönika

Ny kunskap om våra läkemedel skapas ständigt. Det är en viktig färskvara som möjliggör god effekt och säker användning.

Varje patient som behandlas bidrar med nya erfarenheter som är viktiga att dokumentera och föra vidare. Det är särskilt viktigt med individstyrda behandlingar som riktar sig mot mindre patientgrupper. Det innebär fler faktorer att hålla reda på men även att erfarenheterna är spridda över landet.
Läs mer »

 

Pfizers cancerläkemedel

Område: Läkemedel, Aromasin, Bosulif, Inlyta, Torisel, Sutent och Xalkori

Våra cancerläkemedel är avsedda för flera olika tumörtyper. Läs mer om indikation, effekt, dosering och fullständig förskrivarinformation.
Läs mer »

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Område: Nyhetsbrev, Onkologi, Hematologi

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Pfizer erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
Läs mer »

Internationell kongress: IMPAKT 2015 Breast Cancer Conference

Område: Internationell kongresser, Möte, Bröstcancer

Våra produkter och terapiområden diskuteras i detalj på ledande kongresser och konferenser. Här kan du se några av de kongresser som är av intresse. I samband med några av de vetenskapliga kongresserna anordnar vi gemensamma möten för att diskutera data som presenterats på kongressen och betydelsen av dessa ur ett svenskt perspektiv.
Läs mer »

Virtual Forum NSCLC: 30 april kl. 16-17.30

Följ vår webbsändning ”The Continuum of Care for patients with ALK-positive NSCLC”. Torsdag 30 april 2015, kl. 16.00-17.30

Detaljerat program och
länk till webbsändningen (pdf) »

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan