Vi vill vara med och besegra cancer

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och vi på Pfizer vill bidra till lösningen. Ett steg på vägen är att hitta metoder och läkemedel som gör avancerad sjukdom kronisk men inte dödlig. Läs mer om vår vision

Tillsammans vill vi skapa nya möjligheter för en individstyrd kunskapsdriven cancervård i världsklass.

Pfizer onkologi vill bidra med fler år till livet och mer liv till åren.  Att skapa en längre överlevnad i allt fler typer av cancer samt att göra så många former av avancerad sjukdom som möjligt botbara eller till kroniska tillstånd.

Detta kräver forskning, nya behandlingsmetoder och en aktiv kunskapsspridning. Därför arbetar vi för att stödja den kliniska forskningen i Sverige, utveckla arbetssätten för individstyrda behandlingar, främja möjligheter för ett patientsäkert införande av nya läkemedel och att systematiskt följa behandlingsresultat.

Individstyrd behandling

Individstyrd behandling


Cancer är inte en sjukdom utan en grupp av olika sjukdomar med stora skillnader mellan sig.  Även den enskilda typen av cancer kan delas upp i mindre grupper utifrån hur tumören ser ut och beter sig. Läs mer »

Patientsäkert införande av nya läkemedel

Patientsäkert införande av nya läkemedel


Vid introduktion av nya läkemedel uppstår snabbt stora mängder ny kunskap som kan bidra till att fortsätta utveckla användningen mot bästa effekt. Vårt programkoncept EMBLA möjliggör ett ökat utbyte av kunskap vid introduktion av nya läkemedel. Läs mer »

En stark klinisk forskning i Sverige

En stark klinisk forskning i Sverige


Sverige har flera fördelar som ger oss en stark position vid utvecklingen av nya läkemedel. Pfizer vill bidra till att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att nya läkemedel i forskningsfas finns tillgängliga för patienter under kontrollerade former. Läs mer »

Register för utveckling, utvärdering och uppföljning

Register för utveckling, utvärdering och uppföljning


Vid introduktion av nya läkemedel uppstår stora mängder ny kunskap som kan bidra till att fortsätta utveckla användningen mot bästa effekt. Denna kunskap behöver samlas in på ett strukturerat sätt och göras tillgänglig för alla användare. Läs mer »

 

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan