Vi vill vara med och besegra cancer

Tillsammans vill vi skapa nya möjligheter för en individstyrd kunskapsdriven cancervård i världsklass.
Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige och vi på Pfizer vill bidra till lösningen. Ett steg på vägen är att hitta metoder och läkemedel som gör avancerad sjukdom kronisk men inte dödlig.
Läs mer om vår vision »

 

Värdet av målinriktad behandling för avancerad njurcancer

Område: Läkemedel, Njurcancer, Värdet av läkemedel

Njurcancer är en relativt ovanlig sjukdom som drabbar cirka 1 000 personer om året i Sverige. Ungefär hälften av alla njurcancerpatienter kan botas, men för patienter med avancerad eller metastaserande njurcancer är bot tyvärr mycket ovanligt. Med god behandling kan många ändå leva flera år med sin sjukdom och behandlingsresultaten har på senare år förbättrats avsevärt.
Läs mer »

 

Webbföreläsning inom ALK-positiv NSCLC, 9 februari 2016

Område: Xalkori, Lungcancer, ALK

Webbföreläsning"How can recent advances in managing ALK-positive NSCLC benefit patients?" Moderator: Professor Jean-Charles Soria, Professor of Medicine and Medical Oncology, Paris, Frankrike. Välkommen att delta i diskussionerna kring hur förutsättningarna för patienter med ALK-positiv NSCLC har förbättrats tack vare nya behandlingsmöjligheter.
Läs mer »

 

PROFILE 1014 fas III-studie: Xalkori (crizotinib) vs kemoterapi i första linjen

Område: Xalkori, Lungcancer, ALK

EU-kommissionens godkännande av Xalkori för användning även i första linjens behandling av vuxna med analplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) fattades utifrån resultatet från studien PROFILE 1014.
Läs mer »

Nytt nummer av Pforum Onkologi: Patienter bör engageras i sin behandling

Område: Pforum Onkologi, Cancer, Patient

Siw SundlöfI det senaste numret är det fokus på patienten och vikten av att låta patienten vara så engagerad som möjligt i behandlingen. I ledaren kan du bl.a. läsa om Siw Sundlöfs egna erfarenheter av cancervården. Nu är hela Pforum Onkologi Nr 1 - 2016, publicerat på webben, och den går som vanligt även att ladda ner som PDF. 
Läs alla artiklar » 


Europeiskt godkännande för utökat användande av Xalkori vid ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Område: ALK, Xalkori, Lungcancer

EU-kommissionen har godkänt Xalkori (crizotinib) för användning även i första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK) - positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).
Läs mer »

Se våra filmade intervjuer från lungcancermötet WCLC

Område: ALK, Xalkori, Läkemedel, Forskning, Fortbildning, Lungcancer

I samtal med utvalda experter diskuterade vi det senaste inom immunoterapi, målstyrd behandling och patientcentrerad vård. Ett sammandrag av samtliga intervjuer från kongressen samt den första djupintervjun med professor Keith M. Kerr från Aberdeen University Medical School kan du titta på redan nu. 
Läs mer »

Lungcancer – inte en enda sjukdom

Område: ALK, Lungcancer, Patient, Cancer

Varje år drabbas omkring 3 500 svenskar av lungcancer. Trots att sjukdomen är starkt kopplad till rökning så har 15 procent av kvinnorna och 5 procent av männen som insjuknar aldrig rökt.
Läs mer »

ALKTesting.org lanserar nya verktyg på sin webbplats

Område: ALK, Lungcancer, Forskning, Fortbildning

Den nya versionen av www.alktesting.org som lanserades den 24:e september 2015 har förbättrad användarupplevelse och innehåller flera nya verktyg och resurser. Den är också optimerad för mobila enheter.
Läs mer »

Datasystem guidar läkare till optimal behandling

Område: Forsning, Fortbildning, Cancer, Kvalitetsregister

Under en konferens i augusti bjöds IBM in till Pfizer Onkologi för att berätta mer om sin omtalade Watsonlösning. Vi passade på att ställa några frågor till Stefan Ohlsson, ansvarig för hälso- och sjukvårdslösningar i Norden.
Läs mer »

Anmäl dig till livesänd webbföreläsning den 18 september: Hematologi med fokus på KML

Område: KML, Cancer

Publik vid föreläsningWebbföreläsningen, med professor Gambacorti-Passerini, kommer att fokusera på de kliniska studiedata som stöder effekten av bosutinib i behandlingen av KML, dess säkerhets- och tolerabilitetsprofil. Praktiska erfarenheter kommer att diskuteras samt faktorer som styr behandlingsmetoder och belysa några av de personliga strategier som används för att optimera behandlingsresultaten. Anmäl dig redan idag!
Läs mer »

Patientfallsverktyg från MedUniverse

Område: KML, Bosulif, Patientfall, Läkemedel, Fortbildning

MedUniverse berättar om deras verktyg som innehåller olika patientfall. De svarar på frågor som hur det har använts och vad som varit den största nyttan med verktyget. Prova ett patientfall för en 72-årig man med KML.
Läs mer »

Läkemedel har gjort dödlig cancersjukdom kronisk

Område: KML, Cancer

Giora SharfEn medicinsk framgångssaga. Så kan man kalla den behandlingsutveckling som skett när det gäller sjukdomen Kronisk Myeolisk Leukemi, KML. Från att ha varit en dödlig sjukdom med en förväntad livslängd på 3-5 år efter diagnostillfället kan de flesta patienter räkna med en normal livslängd.

Läs om Giora Sharf, som vid 47 års ålder fick diagnosen leukemi. 
Läs mer »

Nya långtidsdata Bosulif (bosutinib)

Område: KML, Bosulif, Kliniska studier, Publikation

Bosutinib har visat effekt och tolererats väl i en fas 1/2 studie med KML-patienter i kronisk fas vilka visat resistens/intolerans mot imatinib eller imatinib plus dasatinib och/eller nilotinib.
Läs mer »

Nationell portal för lungcancer ger nya forskningsmöjligheter

Område: Cancer, Forskning, Kliniska studier, Lungcancer

Sjukvård, universitet och industri samverkar i ett pilotprojekt för en virtuell nationell forskningsportal för lungcancer. Målet är bidra till att förbättra cancervården och ge nya möjligheter till innovativ klinisk forskning med ett nationellt helhetsperspektiv.
Läs mer »

Dags för Sverige att återta täten i cancerforskningen

Område: Forskning

Regeringen bör tillsätta en nationell arbetsgrupp med fokus på klinisk forskning, skriver Eva Eliasson, affärsområdeschef, onkologi, på Pfizer tillsammans med flera representanter inom cancerområdet i en debattartikel i Dagens Medicin.
Läs mer »

Samarbete skapar nya möjligheter

Område: Njurcancer, Data mining, Samarbetsprojekt

En stark framgångsfaktor för kunskapsutveckling är samverkan mellan olika forskande parter. Samarbetsprojekt kring data mining av Pfizers databaser har varit särskilt fruktsamma i att sprida nytt ljus över metastaserad njurcancer som sjukdom.
Läs mer »

Nytt nummer av Pforum onkologi: Dags att flytta fokus från kostnad till värde

Område: Pforum onkologi, Tidskrift

I senaste numret av Pforum onkologi (nr 1, 2015) belyser vi värdet av läkemedel och vård ur ett antal aspekter. Vår förhoppning är att innehållet ska stimulera till funderingar och diskussion. Hur kan vården och industrin mötas och nå konsensus i diskussioner kring kostnader och värde för att säkerställa att alla patienter får den behandling de behöver? Och hur säkrar man samtidigt ett innovationsklimat som möjliggör framtida forskningsframsteg inom cancerområdet?
Läs mer »

European International Kidney Cancer Symposium 2015: Nya behandlingar - det största som hänt

Område: Kidney Cancer Association, KCA, Njurcancer, Symposium

Den 24-25 april hölls "European International Kidney Cancer Symposium" i den franska staden Lyon. Det här var den 10:e gången som symposiet arrangerades. Bakom mötet stod som vanligt patientorganisationen Kidney Cancer Association (KCA) som samtidigt firade 25-årsjubileum.
Läs mer »

Hematologi med fokus på KML, en webbföreläsning med professor Carlo Gambacorti-Passerini

Område: Kml, Bosulif, Bosutinib, Webbföreläsning

Missa inte möjligheten att ta del av en webbföreläsning med professor Carlo Gambacorti-Passerini. Den 18 september kommer han till Sverige för att hålla föredrag och facilitera diskussioner om Bosulifs (bosutinib) effekt- och säkerhetsprofil samt dess användning i klinisk praxis.
Läs mer »

Countering cancer: Att motverka cancer – en serie med 100 berättelser om kampen mot cancer

Område: Behandlingsmetoder, Vetenskap, Forskning

Serien skildrar hängivna människor, initiativ och organisationer som är en del av arbetet och ger insikter i deras drivkraft och engagemang. Den innehåller också informativa artiklar om icke-personliga ämnen såsom hur vetenskapen går framåt mot nya behandlingsmetoder.
Läs mer »

Se filmen: Nästa våg av målinriktad cancerbehandling

Område: Forskning, Kliniska prövningar

Pfizer fokuserar sin forskning på att utveckla verkningsmekanismer och behandlingar mot cancer som kan riktas specifikt mot tumörceller utan att skada friska celler.

Dessa antikropp-läkemedelskonjugat (ADCs – antibody-drug conjugates) är antikroppar riktade mot specifika antigen på cancerceller som via en "länksubstans" kopplats till toxiner avsedda att döda cellerna.
Läs mer »


Blood Journal: Publikation med fokus på vaskulär toxicitet vid behandling av KML

Område: Bosulif, Bosutinib, Blood Journal, Publikation

Kardiovaskulär toxicitet har blivit en växande utmaning vid behandling av KML-patienter med andra och tredje generationens tyrosinkinashämmare. I en nyutkommen publikation menar Valent och medförfattare att behandling med imatinib är väl dokumenterad som säker i detta avseende, medan exponering för nilotinib och ponatinib är förknippad med en hög grad av arteriell toxicitet. 
Läs mer »

 

En framtida virtuell nationell cancerforskningsportal?

Område: Rapport, Undersökning, Masterprogrammet i bioentreprenörskap - Karolinska Institutet

Skapandet av en virtuell nationell cancerforskningsportal kan bli en unik miljö för att övervaka realtidsbehandling på nationell nivå i Sverige. Information från digitala journalsystem och olika typer av register kan samordnas i nya system. 

Syftet med undersökningen var att genom intervjuer med personer inom akademi, sjukvård, läkemedelsindustri och personer som arbetar med register, ge olika perspektiv och insikter för utveckling av portalen. 
Läs mer »

 

Pfizers cancerläkemedel

Område: Läkemedel, Aromasin, Bosulif, Inlyta, Torisel, Sutent och Xalkori

Våra cancerläkemedel är avsedda för flera olika tumörtyper. Läs mer om indikation, effekt, dosering och fullständig förskrivarinformation.
Läs mer »

 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Område: Nyhetsbrev, Onkologi, Hematologi

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Pfizer erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
Läs mer »

Nyhetsbrev från Pfizer

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Vi erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
 

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Pfizer

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Vi erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
 

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan