Om oss

Vi på Pfizer arbetar för att skapa fler år till livet och mer liv till åren.

Pfizer är Sveriges – och ett av världens – ledande läkemedelsföretag och vi finns i mer än 150 länder. Vi är omkring 100 000 medarbetare som tillsammans arbetar för en bättre hälsa i världen. Trots att Pfizer är störst (mätt i omsättning) och ett av världens ledande läkemedelsbolag fortsätter vi att investera och arbeta för att ytterligare förbättra företagets forskning och utveckling av nya, förbättrade mediciner och vacciner. Även vår tillverkning ligger i yttersta framkant. Pfizers fabrik i Strängnäs är en av Sveriges största tillverkningsenheter för biologiska läkemedel. Marknadsbolaget i Sollentuna ansvarar för all information kring våra läkemedel och behandlingsområden.

Pfizer är mer än läkemedel.

Men det som betyder något är inte diagrammen, kurvorna och siffrorna eller att vara störst. Det viktigaste är vi kan bidra till att människor får ett längre, friskare och bättre liv. Vi vill kunna se vilken skillnad våra mediciner och vacciner gör för människor i deras vardag. Det kan vara t ex att en patient kan arbeta istället för vara sjukskriven, eller att en annan patient kan se sina barn ta studenten eller orka leka med sina barnbarn.

Vår vision är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Vi är övertygade om att vi kan bidra med vår kunskap och kompetens till utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård.