Oftalmologi

Synen är ett av våra  viktigaste sinnen men är också utsatt för en av våra vanligaste folksjukdomar, glaukom.
 

Glaukom, som också kallas grön starr, är en av våra vanligaste ögonsjukdomar. Fyra av hundra svenskar över 75 år kan vara drabbade. Sjukdomen innebär att synfältet gradvis försvinner, men om behandling ges i tid minskar risken för synskada. Allmänhetens kännedom om ögonsjukdomar och behandling av dessa har visat sig vara låg och det är sällan frågor om ögonbesvär eller synförändringar diskuteras med läkare.

Svensk forskning bakom glaukomläkemedel

Pfizers glaukompreparat Xalatan (latanoprost) är framforskad i Uppsala och introducerades 1996 som den första prostaglandinanalogen. Xalatan verkar genom att påverka det uveosklerala utflödet och sänker det intraokulära trycket. Våren 2002 blev Xalatan godkänt som förstahandsindikation vid öppenvinkelglaukom samt okulär hypertension. Xalatan doseras en gång per dag. Xalcom (latonoprost + timolol) är en kombinationsprodukt som funnits sedan 2001.