OESTRING®

Vi har sänkt priset på Oestring (estradiol vaginalring) med 41% (1).

TLV (Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket) är nu klar med sin översyn av lokala östrogener.
Oestring ingår i läkemedelsförmånen (2).

Det nya priset gäller från 1 augusti. Nytt pris 243:-/vaginalring (AUP).
Tidigare pris 414:- (1)

Referenser:
1. www.fass.se.
2. www.tlv.se/lokalaostrogener.

Vad är Oestring (estradiol)?

Oestring (estradiol) är en östrogenbärande vaginalring – den enda vaginalringen för behandling av lokala urogenitala klimakteriesymtom efter menopaus.

Oestring är ett vaginalinlägg i form av en mjuk ring med en låg dos östradiol.

Ringen bärs under tre månader och är ett bekvämt och enkelt alternativ till kräm och vagitorier för postmenopausala kvinnor med östrogenbrist . (1)

 • Oestring utsöndrar östradiol i en kontinuerlig, jämn och låg dos, 7,5 μg/dygn under 3 månader.
   
 • Oestring byts var tredje månad.                                               
   
 • Oestring trycks ihop och förs in i vagina – ungefär som en tampong.
   
 • Använd ring lämnas in till apoteket eller slängs bland hushållssoporna (för att förbrännas). (2)

Ringen är enkel att sätta in och ta ut. Det är mycket ovanligt att kvinnan eller mannen känner ringen vid samliv. Är man besvärad kan man ta ut ringen, skölja den i ljummet vatten och sätta tillbaka den.

Lokal behandling ger ringa absorption av östradiol systemiskt

Genom låg kontrollerad frisättning från vaginalringen undviks förhöjda systemkoncentrationer av östrogen. Plasmanivån av östradiol ligger inom normala postmenopausala värden. (2)

Ingen säkerställd riskökning för endometriecancer eller bröstcancer efter lokal östrogenbehandling med vaginaltabletter, vagitorier eller vaginalring i låg dos . (3)

Dokumenterad effekt på östradiolbristsymtom

Behandling med Oestring har dokumenterad effekt på urogenitala symtom såsom torrhet, klåda, sveda, dyspareuni, täta urinträngningar (4) samt recidiverande urinvägsinfektioner. (5,6)

Kvinnor föredrar Oestring framför östriol vagitorier och kräm (1)

Av de drygt 1 000 kvinnor, som har deltagit i kliniska studier med Oestring föredrar de flesta kvinnorna Oestring framför östriol vagitorier och östriol kräm när de själva får välja. (1)

 • Två jämförande studier visade att när kvinnor får välja föredrar >90 % Oestring. (7,8)
 • En Cochranerapport från 2010 sammanfattar: ”As a treatment choice women appeared to favour the oestradiol-releasing vaginal ring for ease of use, comfort of product and overall satisfaction”. (1)

Referenser:
1. Suckling JA et al. The Cochrane Library Collaboration. 2010 Issue 11, 1–104.
2. Produktresumé www.fass.se
3. Läkemedelsverket. Läkemedelsboken 2011-2012. Kapitel Allmän gynekologi.
4. Smith P. et al. Maturitas 1993; 16: 145–154.
5. Eriksen B. Am J Obstet Gynecol 1999; 180: 1072–9.
6. Perotta Cet al The Cochrane Library 2008, Issue 3 1-28.
7. Henriksson L et al Am J Obstet Gynecol 1994: 171: 624–632.
8. Henriksson L et al. Am J Obstet Gynecol 1996; 174: 85–92.

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Du kan hitta mer information på www.fass.se


 

 PP-EST-SWE-0076, Mars 2018

Patientinformation om Oestring på flera språk

Bruksanvisning om Oestring på flera språk »

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan