Nutrition

Folatbrist

Folatbrist ses vid malnutrition (åldringar, alkoholmissbrukare), malabsorption (celiaki, inflamma -torisk tarmsjukdom), vid ökad förbrukning och/eller ökade förluster (graviditet, Mb Crohn, hemolytisk anemi, aktiv leversjukdom samt vid vissa maligna tumörer).

Behandling med trimetoprim, metotrexat, sulfasalazin, SSRI-preparat och antiepileptika (fenytoin, primidon, barbiturater) ger en störning av folatmetabolismen, som även högt etanolintag gör.

En etiologisk diagnos bör eftersträvas innan behandling initieras. Vid klassisk perniciös anemi kan behandling ske med enbart B12, annars ges ofta både B12 och folsyra.

Här kan du läsa mer om Folacin och Behepan.

 

Referens:
1. Läkemedelsverket, Läkemedelsboken 2011-2012. Kapitel Anemier.