NORVASC ®

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för 

Du kan hitta mer information på www.fass.se