Nociceptiv smärta

Utbildningen ”Nociceptiv smärta” fokuserar på den, i primärvården vanliga, nociceptiva smärtan. Denna utbildning vänder sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom området smärta och få fungerande verktyg och rutiner för att på ett effektivare sätt omhänderta denna patientgrupp.

Målgrupp
Kurserna riktar sig i första hand till specialister i allmänmedicin. Kursen kan dock anpassas för att ges till såväl hela smärtteam som till andra specialister inom exempelvis kirurgi, ortopedi eller anestesi.

Utbildningsansvarig/kontakt:
Caroline Lägden
tel växel: 08-550 52 000