NeisVac-C

NeisVac-C är ett konjugatvaccin för barn från två månaders ålder och vuxna för prevention av infektionssjukdom orsakad av Neisseria meningitidis serogrupp C. Vuxna och barn använder samma dos, men med olika vaccinationsschema.

Läs mer om NeisVac-C på www.fass.se »