Minipillret MINI-PE®

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Mer information på www.fass.se

RELATERAT INNEHÅLL

Fler p-medel från Pfizer

RELATERAT INNEHÅLL

Fler p-medel från Pfizer

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan