Vad är Lyrica?

Lyrica (pregabalin) är ett läkemedel som påverkar receptorer i det centrala och perifera nervsystemet och dämpar aktiviteten i överaktiva neuron. Lyrica är godkänt för behandling av vuxna med central eller perifer neuropatisk smärta, generaliserat ångestsyndrom (GAD) eller som tilläggsbehandling vid partiella epilepsianfall med eller utan sekundär generalisering.

Lyrica är subventionerat för neuropatisk smärta och GAD endast som andrahandsbehandling för de patienter som inte nått behandlingsmålet med andra behandlingar eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.

Fall av beroende och missbruk har rapporterats och Lyrica ska därför förskrivas med försiktighet till patienter med tidigare känd missbruksproblematik.
 


Förpackning av Lyrica 75 mg, 14 kapslar

Lyrica oral lösning
Lyrica oral lösning

Lyrica oral lösning (mixtur) är lämplig för patienter med sväljsvårigheter, t.ex. inom palliativ vård. Lösningen har koncentrationen 20 mg/mL och kan enkelt doseras med hjälp av den medföljande dossprutan i 25mg-steg.

Lyrica oral lösning kan också användas för att ställa in lämplig dos hos patienter som just satts in på Lyrica. Lyrica oral lösning har samma biotillgänglighet som Lyrica kapslar och kan därför direkt bytas mot samma dos i kapslar.

Lyrica oral lösning levereras i flaska om 473 mL.

 


PP-LYR-SWE-0169, Mars 2018
 

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.