Läkemedelsberoende

Föreläsning av Lars Blomström, utbildningstillfälle i Linköping oktober 2012

Lars Blomström är medicinsk chef och specialistläkare i psykiatri vid Capio Maria i Stockholm. Han har arbetat inom missbruksvården sedan 1989 och har lång och bred erfarenhet av vård och behandling av läkemedelsberoende. Han har även varit med och skrivit lokala vårdprogram för missbruksvården i Stockholms läns landsting.
På ett bra och konkret sätt framställer Lars hur problemen med läkemedelsberoende praktiskt kan hanteras. Föreläsningen går igenom preparat, riskgrupper, samsjuklighet och ger tips och råd på förebyggande åtgärder och behandling av läkemedelsberoende.