INLYTA® – behandling för tidigare behandlad njurcancer1

Inlyta (axitinib) är godkänt för behandling av vuxna patienter som tidigare fått behandling med Sutent (sunitinib) eller cytokin för avancerad njurcancer.

Inlyta innehåller den aktiva substansen axitinib och är en peroral, tyrosinkinashämmare utformat att särskilt blockera vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor (VEGFR) 1, 2 och 3. Dessa receptorer kan påverka tumörtillväxt, angiogenes (blodkärlsbildning till tumören) och tumörspridning.

Inlyta minskar blodflödet till tumören och gör att cancern växer långsammare. Inlyta är avsett för behandling av avancerad njurcancer hos vuxna, när andra läkemedel (sunitinib eller cytokin) inte längre kan hindra sjukdomen från att tillväxa.

De vanligaste biverkningarna efter behandling med axitinib var diarré, hypertoni, trötthet, heshet, illamående, minskad aptit och palmar-plantar erytrodysestesi (hand-fot-syndrom).

Styrkor av Inlyta

För att förenkla dosoptimering av Inlyta har Pfizer tagit fram två nya styrkor. Nu finns även 3 och 7 mg tillgängligt. Det är samma pris på styrkorna 5 och 7 mg, varför en dosökning är möjlig till samma pris. Startdos är 5 mg.

I registreringsstudien AXIS var det 34% av patienterna som gick ner i dos och 38% som gick upp i dos.2

För exakta priser se www.tlv.se

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Rapportera biverkningar till Pfizer

Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket

Referenser
1. Inlyta produktresumé
2. Motzer RJ, et al. The Lancet oncology. 2013;14(6):552-62. Epub 2013/04/20

Hälsoekonomi

Inlyta har bedömts av TLV och ingår i högkostnadsskyddet sedan den 1 februari 2013. Jämfört med Nexavar ger Inlyta en ökad överlevnadstid hos patient utan att tumören växer. Kostnaden är densamma för de båda preparaten. TLV har därför bedömt att Inlyta är ett kostnadseffektivt alternativ vid behandling av andra linjens metastaserad njurcancer.

Läs TLVs beslut i sin helhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

 

PP-INL-SWE-0061, Okt 2017

Läkemedelsinformation från FASS.se
Välj i listan nedan vilken förpackning/beredningsform du vill se information om.

Pfizer Medical Information

Nu har du möjlighet att själv söka bland våra medicinska dokument. Sök kring läkemedel, förskrivningsinformation, studier och mycket mer.

Läs mer om söktjänsten här »

KLINISKA RESULTAT

MEDIAN PFS för AXITINIB MOT 4,7 månader för SORAFENIB vid behandling av mrcc (p<0,0001)
Läs mer om resultat »