INFLECTRA ® (Infliximab) är världens första biosimilara mAb

Inflectra (infliximab) är en biosimilar TNF-hämmare som har visat likvärdig effekt, säkerhet och kvalitet som referensläkemedlet Infliximab1

Indikationer1

 • Reumatoid artrit
 • Psoriasisartrit
 • Ankyloserande spondylit
 • Psoriasis
 • Crohns sjukdom (även fistulerande)
 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom hos barn*
 • Ulcerös kolit hos barn*

Förpackningar1

100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

 
Inflectra förpackning

Vad är en biosimilar?

Biosimilarer är mycket likvärdiga versioner av befintliga biologiska läkemedel, och behandlar olika medicinska tillstånd på exakt samma sätt.2,3,4
 
Det ursprungliga biologiska läkemedlet (originalpreparatet) skyddas av patent under en viss tid då bara patentinnehavande-eller licensierade företag kan tillverka och marknadsföra det. När patentet löper ut kan andra företag göra mycket likartade versioner av det biologiska läkemedlet-dessa kallas biosimilara läkemedel.3,4
 
Biosimilara läkemedel godkänns på grund av att de är mycket lika originalpreparaten avseende effektivitet, säkerhet och kvalitet. Biosimilarer måste studeras grundligt i kliniska prövningar under många år för att säkerställa att de har jämförbar effektivitet, kvalitet och säkerhet med de biologiska läkemedel som de baseras på.2,3,4
 

Referenser

 1. Produktresumé juni 2015 på www.fass.se
 2. International Alliance of Patients’ Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 2: What are biological and biosimilar medicines? Available from https://iapo.org.uk/biosimilar-toolkit. Accessed March 2015.
 3. International Alliance of Patients Organizations. Biological and Biosimilar Medicines Fact sheet 3: How are biosimilar medicines regulates? Available from https://iapo.org.uk/biosimilars-toolkit. Accessed March 2015.
 4. European Commission. What you need to know about biosimilar medicinal products.2013.  
 
*Inflectra är avsedd för behandling av svår aktivsjukdom hos pediatriska patienter mellan 6 och17 år som svarat otillräckligt på konventionell behandling eller har intolerans eller kontra-indikationer mot sådan behandling. Inflectra har inte studerats hos patienter yngre än 6 år med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.