IBRANCE ® (palbociklib)

Ibrance

Ibrance (palbociklib) godkändes i november 2016 av Europakommissionen för behandling av patienter med hormonreceptorpositiv (HR +), human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2-negativ (HER2 -) lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller i kombination med fulvestrant till kvinnor som tidigare erhållit endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska endokrin behandling kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist).1

Ibrance är det första läkemedlet i den nya klassen CDK4/6-hämmare (CDK, cyklinberoende kinaser) som verkar för att återta kontrollen av cellcykeln och blockera tumörcelltillväxt, vilket försenar sjukdomens progression.2

Ibrance representerar ett stort steg framåt för behandling av metastaserad bröstcancer. Kliniska prövningar där Ibrance testats i kombination med hormonell behandling har visat fördubblat progressionsfri överlevnad för kvinnor med HR+/ HER2-metastaserad bröstcancer, samtidigt som livskvaliteten bibehålls.3, 4

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.

Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Rapportera biverkningar till Pfizer »
Rapportera biverkningar till Läkemedelsverket » 

Läs mer om Ibrance på FASS »

 

Referenser
1. SmPC Nov 2016
2. Clark A, et al. Palbociclib (PD0332991) a Selective and Potent Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor – A Review of Pharmacodynamics and Clinical Development. JAMA Oncol 2016;2:253- 260 
3. Turner N, et al. Palbociclib in Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer, N Engl J Med 2015;373:209-219
4. Finn R, et al. The cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor palbociclib in combination with letrozole versus letrozole alone as rst-line treatment of oestrogen receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer (PALOMA-1/TRIO-18): a randomised phase 2 study. Lancet Oncol 2015;16:25-35

 

PP-ONC-SWE-0098, Nov 2016

Externa länkar

 

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan