Hjälpmedel och verktyg

Nedan hittar du några av de hjälpmedel och verktyg som Pfizer utvecklat för att underlätta ditt arbete och förbättra dina möjligheter att få ut så mycket som möjligt av samtalet med din patient.

 
Här finns bland annat en riskkalkylator för att beräkna risken för hjärt- och kärlsjukdom, en effektiv sökmotor för att hitta och kanske spara de diagnoskoder som du är intresserad av. Du hittar också en elektronisk smärtteckning som förenklar beskrivningen av smärtan hos en patient.
 
Förutom de enkla basverktygen arbetar Pfizer också med ett antal mer sofistikerade hjälpmedel för bland annat rökavvänjning i samarbete med patientens arbetsgivare. Det kan vara elektroniska enkätsystem för såväl enklare screening som mer avancerad patientuppföljning.

Läs mer om Well at Work