Information om hjälpmedel från Pfizer

Här kan du som arbetar inom hälso- och sjukvården ta del av de hjälpmedel/verktyg och patientstöd som Pfizer erbjuder.
 
Våra patientstöd kan vara av stort värde för din patient som behandlas med något av Pfizers läkemedel. Patienten kan vara i behov av motivation och/eller ökad förståelse för syftet med sin behandling eller vikten av följsamhet. Titta närmare på patientstöden och rekommendera dem gärna till din patient.
 
Pfizer har som målsättning att erbjuda mer än bara läkemedel. Vi har ett genuint engagemang i att försöka skapa mervärden och värdefulla hjälpmedel för dig som arbetar inom vården.  Besök sidan hjälpmedel och verktyg och läs mer om de olika verktygen.