FSME-IMMUN
– Vaccin mot fästingburen virusencefalit (TBE)

FSME-IMMUN är ett vaccin som kan tas från ett års ålder. Barndosen används upp till och med 15 års ålder och vuxendosen från och med 16 års ålder.

Baserat på en uppföljande studie som utfördes på hela den österrikiska befolkningen åren 2000 till 2006, beräknades en skyddseffekt på 99 % utan några statistiskt signifikanta skillnader mellan åldersgrupper hos regelbundet vaccinerade personer.

Läs gärna mer om FSME-IMMUN på FASS.se »

 

 

PP-FSM-SWE-0173 Feb 2018