Läkemedel mot blodproppar, med integrerat stickskydd

Denna informationssida om trombos och om Pfizers läkemedel Fragmin vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Här kan du skriva ut patientinformation, finna information om godkända indikationer, sortimentsbredd, priser, tillverkning och miljö. Här finns också information om våra utbildningar samt en möjlighet för dig att kunna beställa material från oss.

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal. Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

Läkemedelsinformation från FASS.se

Doseringsanvisningar för Fragmin

Läs doseringsanvisning som blädderbar PDF »

Doseringsanvisningar för Fragmin

Läs doseringsanvisning som blädderbar PDF »

Lathund dosering Fragmin för sjuksköterskor

Läs doseringslathund som blädderbar PDF »

Lathund dosering Fragmin för sjuksk

Läs doseringslathund som blädderbar PDF »

Patientinstruktion med stickskydd

Läs patientinstruktion som blädderbar PDF »

Patientinstruktion med stickskydd

Läs patientinstruktion som blädderbar PDF »

Relaterade länkar

Relaterade länkar

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan