FOLACIN ®

Rekommendationer för underhållsbehandling med Folacin 1mg

Folacin (folsyra) tablett 1 mg är en styrka som motsvarar Läkemedelsverkets rekommendation på den dagliga dosen för underhållsbehandling av folatbrist (1,2).

Folsyratabletter har tidigare endast funnits i 5 mg, vilket ofta överstiger det terapeutiska behovet. Studier har visat att en så låg dos som 0,8 mg folsyra dagligen vanligtvis är tillräcklig för att uppnå maximal reduktion av plasmahomocystein. (3)

Den aktuella rekommendationen för underhållsbehandling av folatbrist , 1 mg peroralt 1 gång dagligen, är baserad på både Läkemedelsboken 2011–2012 (1) samt tidigare EFSA rapport (4,5)

Skälet till dosjustering nedåt under senare år är framför allt att man befarar att långvarig överdosering av folsyra kan spela en roll i utvecklingen av tumörsjukdomar i magtarmkanalen. (1, 4,6)

Underhållsbehandling av folatbrist med folsyra tabletter 5 mg kan vara onödigt hög dos om den tas dagligen och besvärligt för patienten att hantera om den behöver delas eller tas på olika veckodagar (1).

  • Folacin 1 mg kan anpassas till flera indikationer och patientens behov. (1,2)
  • Folacin 1 mg motsvarar den av Läkemedelsverket rekommenderade dagliga dosering vid underhållsbehandling (1).
  • Folacin 1 mg finns i plastburk på 100 st och 1000st (avsedd för dosexpedition). (2)

Referenser:
1. Läkemedelsboken 2011–2012. Kapitel Anemier s. 244-245.
2. Produktresumé Folacin 1 mg, www.fass.se.
3. Homocysteine Lowering Trialist’s Collaboration. Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of homocysteine: a meta-analysis of the randomized trials. Am J Clin Nutr 2005; 82: 806–12.
4. Jägerstad M. Sverige bör införa obligatorisk folsyraberikning: Cancerrisk inte övertygande visad – profylax mot neuralrörsdefekt väger tyngre. Läkartidningen 2011; 108(49):2558-9.
5. European Food Safety Authority. ESCO Report on analysis of risks, benefits of fortification of food with folic acid, 2009. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/3e.htm
6. Kim Y-I. Folate: a magic bullet or a double edged sword for colorectal cancer prevention. Gut 2006; 55:1387-9

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

 

PP-FOL-SWE-0001, Mars 2018
 

Läkemedelsinformation från FASS.se
Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan