Om Epilepsi

Epilepsi är ett samlingsnamn för flera olika tillstånd som skiljer sig åt beträffande etiologi, anfallstyp, EEG-fynd och prognos. Den minsta gemensamma nämnaren är en benägenhet att få upprepade oprovocerade anfall. En stor andel av epilepsisjukdomarna beror på genetiska faktorer, så kallade idiopatiska epilepsier. Epilepsi kan också vara orsakat av andra sjukdomar i hjärnan, t ex stroke, demens, tumörer eller medfödda och förvärvade hjärnskador.

Epileptiska anfall orsakas av abnorma, repetitiva, synkrona elektriska urladdningar i hjärnans bark. Anfallen pågår i regel några sekunder upp till 5-10 minuter och upphör oftast spontant. Symtomen beror på var i hjärnan anfallsaktiviteten startar och hur den sprids. Efter ett anfall kan det dröja innan hjärnan återhämtar sin normala funktion beroende på en ökad inhibitorisk aktivitet.
 

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄKEMEDEL

RELATERADE LÄNKAR

RELATERADE LÄNKAR