Endokrinologi

Pfizer arbetar ständigt för att ta fram effektiva läkemedel som hjälper människor till bättre hälsa. Vår forskning utgår alltid från patienternas behov och vi strävar efter att hitta bättre behandlingar för att bota och lindra sjukdomar.

Tillväxthormon

Pfizers tillväxthormonläkemedel Genotropin räknas som en av företagets största produkter. Det är syntetiskt tillverkat och är identiskt med det kroppsegna tillväxthormonet. Produktionen sker i Strängnäs och i Stockholm.

Genotropin är ett protein som innehåller 191 aminosyror, vilket betyder att molekylen förstörs i mag-tarmkanalen. Därför måste den injiceras. Det finns flera olika injekionshjälpmedel för att underlätta för patienterna.

Akromegali

Pfizer har även ett läkemedel mot överproduktion av tillväxthormon sk. akromegali. Den vanligaste orsaken till akromegali är adenom i hypofysen med ökad produktion av tillväxthormon (GH). I de flesta fall handlar det om makroadenom.  Hittills har behandlingsalternativen varit kirurgi, strålningsterapi eller farmakologisk terapi med dopaminagonister eller somatostatinanaloger. Nu finns även läkemedelsbehandling.

Här kan du få mer information om Somavert.

Hyperprolaktinemi

Den vanligaste orsaken till hyperprolaktinemi är hypofysadenom som orsakar ökad frisättning av adenohypofyshormonet prolaktin. Andra orsaker kan vara påverkan på den process som regleras av dopamin, vilken har en hämmande effekt på prolaktinfrisättningen.

Dostinex (kabergolin) är ett läkemedel från Pfizer med indikation för behandling av hyperprolaktinemi och prolaktinom. Dostinex verkar genom att selektivt hämma avsöndringen av prolaktin genom central stimulering av D2-receptorn.