ENBREL ® – Ett biologiskt läkemedel

 

Enbrel (etanercept) är ett biologiskt läkemedel som registrerades i Sverige år 2000. Läkemedlet har sedan dess blivit godkänt för behandling av en rad olika inflammatoriska sjukdomar samt för behandling av plackpsoriasis1.

Läkemedlet har en väldokumenterad säkerhetsprofil som kontinuerligt följs upp i kliniska studier, kvalitetsregister och genom rapporter från behandlande specialister.

Enbrel har i dagsläget sex godkända indikationer1:

  • Reumatoid artrit hos vuxna
  • Psoriasisartrit hos vuxna
  • Ankyloserande spondylit hos vuxna
  • Polyartikulär juvenil artrit från 2 års ålder
  • Plackpsoriasis hos vuxna
  • Plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder

Pfizerinflammation.se är en hemsida för dig som jobbar inom sjukvården. Här hittar du information om reumatologiska och dermatologiska sjukdomar och hur dessa kan behandlas med biologiskt läkemedel. Du kan ta del av studier, nyheter, få praktiska råd, beställa patientmaterial etc. Alla texter är faktagranskade och godkända av medicinska experter inom respektive område.

Pfizerinflammation.se - en site för sjukvårdspersonal
Besök Pfizerinflammation.se »

Informationssajten om psoriasis och olika reumatiska sjukdomar för dig som jobbar inom sjukvården.
Besök Psoriasisguiden.se »

Här hittar du lättbegriplig information om psoriasis.
Besök Rörelse.se »

Här hittar du lättbegriplig information om reumatiska sjukdomar.


Referens
1. www.fass.se

 

Läs Fass-texten för detta läkemedel

Fass-texten är LIFs läkemedelsinformationsdokument som är särskilt framtagen för förskrivare och vårdpersonal.
Välj förpackning och beredningsform i listan nedan, informationen hämtas direkt från FASS.se.

Du kan hitta mer information på www.fass.se

 

 

PP-ENB-SWE-0484, Maj 2018

Läkemedelsinformation från FASS.se