ELIQUIS ®

Eliquis 5 mg har nu fått godkänt pris och ingår i högkostnadsskyddet för indikationen:1

Profylax av stroke och systemisk embolism (NVAF) hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer: med en eller flera riskfaktorer.

Eliquis är bättre än warfarin för samtliga följande tre viktiga utfall:2

  • Bättre prevention av stroke/systemisk embolism
  • Bättre säkerhetsprofil genom reduktion av allvarliga blödningar
  • Bättre reduktion av mortalitet oavsett orsak

Dessutom behövs ingen INR-monitorering.3

Du kan från och med den 17 maj 2013 förskriva Eliquis 5 mg inom högkostnadsskyddet. Sedan tidigare ingår Eliquis 2,5 mg i högkostnadsskyddet vid användning som ”Profylax av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgått elektiv höft eller knäledsplastik”.1För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se.

Läs mer om Eliquis på www.eliquis.se

Referenser:
1. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV
2. Aristotle: Granger CB et al NEngl J Med 2011;365:981-992.3.
3. Förskrivarinformation se www.fass.se/eliquis

 

 

PP-ELI-SWE-0718 FEB 2018

Nyhetsbrev från Pfizer

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Vi erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
 

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev

Nyhetsbrev från Pfizer

Håll dig uppdaterad inom ditt område och få information som du har nytta av i din vardag. Vi erbjuder nyhetsbrev inom flera intresseområden.
 

Prenumerera på Pfizers nyhetsbrev